Kansen voor digitale innovatie in de zorg

Het is geen geheim dat bedrijven als Schiphol en BOL.com vooroplopen in het online denken en het snel ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Het tegenovergestelde geldt voor de gezondheidszorg, waar digitale innovatie een moeizaam en traag proces lijkt dat vraagt om...

Informatie-uitwisseling in de zorg; van levensbelang!

‘De patiënt centraal’ is een niet te missen ontwikkeling in het Nederlandse zorglandschap. Waar in de vroegere ketenzorg de patiënt zich tussen verschillende zorgverleners bewoog, centreert de zorg zich tegenwoordig rondom de patiënt. Een patiënt, die...