Regionale samenwerking

Samenwerken aan toegankelijke zorg in de regio, over de muren van zorginstellingen heen.

Passende Zorg en Digitalisering

We geloven dat passende zorg en digitalisering twee afzonderlijke aspecten zijn die elkaar kunnen versterken. Passende zorg wordt gerealiseerd vanuit het zorgproces, georganiseerd rondom de patiënt, op de juiste plaats en het juiste moment, met gezondheid als uitgangspunt. Dit streven we na in ziekenhuizen, GGZ-instellingen en bij regiopartners. 

Digitalisering speelt een belangrijke rol bij het verminderen van administratieve lasten en het organiseren van de juiste zorg op de juiste plaats. Wanneer op de juiste manier toegepast, biedt digitalisering de mogelijkheid om tijd en ruimte te creëren voor het contact en de begeleiding van cliënten/patiënten. 

Passende Zorg…

 • Is waardegedreven. 
 • Wordt gezamenlijk rondom de patiënt vormgegeven.
 • Streeft naar Juiste Zorg op de Juiste Plek.
 • Richt zich op gezondheid in plaats van ziekte. 
 • Vindt plaats in een prettige en goede werkomgeving voor zorgprofessionals.

IZA (Integraal Zorg Akkoord)

In het Integraal Zorg Akkoord zijn afspraken vastgelegd over de beweging richting passende zorg. Wij ondersteunen zorginstellingen en regio’s bij de financiering en uitvoering van transformatieplannen die bijdragen aan deze beweging. 

Heb je hulp nodig bij de aanvraag van IZA? Er zijn transformatiemiddelen beschikbaar voor plannen die hieraan bijdragen. Wij helpen regio’s en instellingen bij het indienen van aanvragen en bieden een gedegen aanpak voor de uitvoering van transformatieprogramma’s. 

Realisatie van Passende Zorg

Onze focus ligt op de uitvoering van transformatieprogramma’s om daadwerkelijk verandering te brengen in de manier waarop zorg wordt verleend. De afgelopen jaren hebben we onze aanpak ontwikkeld en voortdurend verbeterd. De kern van onze aanpak omvat: 

 • Werken vanuit het zorginhoudelijk perspectief: interventies voor specifieke patiënten bepalen de projecten die we uitvoeren, ook wel bekend als usecases.
 • Zorgprofessionals staan aan het roer en zijn eigenaar van de verandering. 
 • Agile werken: we starten snel en werken in kleine stappen aan het gewenste resultaat. Een strikte fasering biedt houvast en maakt tijdige bijsturing mogelijk. 
 • Alle brede oplossingen, zoals ICT-systemen en communicatiemiddelen, worden onderbouwd vanuit de usecases. De inhoud bepaalt welke voorzieningen nodig zijn en hoe deze het beste geïmplementeerd kunnen worden.
 • Projecten worden gefinancierd met tijdelijke middelen, zoals transformatiegelden. Bij opschaling wordt de financiering overgenomen door structurele bekostiging. 
 • We hanteren een heldere programmastructuur en -aanpak om herkenbaarheid te creëren en aan te sluiten bij de reguliere besturing. Samenwerking met zorgprofessionals vindt op alle niveaus plaats. 

Samenwerken aan Toegankelijke Zorg in de Regio

 • Doen wat kan.
 • Een uitvoeringsprogramma dat concepten vertaalt naar impact.
 • Eén gezamenlijk verhaal: tussen zorginstellingen en -inkopers samen. 
 • Collectief committeren aan gezamenlijke doelstellingen voor een periode van 4 jaar. 
 • De kern: Waardeketens.
 • Gezamenlijk werken aan de realisatie. 
 • De ambitie is hoog.

AllegroMedical

Zorgvernieuwing in de regio realiseren?

Heb je hulp nodig bij de aanvraag van IZA? We gaan graag met je in gesprek. Wij helpen regio’s en instellingen bij het indienen van aanvragen en bieden een gedegen aanpak voor de uitvoering van transformatieprogramma’s. Neem contact op met een van onze partners.