Ziekenhuizen

Samen aan de slag om innovatieve ideeën écht onderdeel te maken van reguliere zorg

cartoon DOEN

Zorgtransformatie is nodig

Zorgtransformatie is geen keuze meer, maar een absolute noodzaak in Nederland. Ons zorgstelsel staat voor immense uitdagingen: toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid staan onder druk. Oplopende wachttijden, overbelaste verpleegafdelingen en tijdelijke sluitingen van spoedeisende-hulpafdelingen zijn alarmerende symptomen. Het tekort aan zorgprofessionals maakt de situatie nog nijpender. Als we niets ondernemen, zal in 2040 één op de vier werkenden in de zorg nodig zijn. Dit is een krachtige aansporing om de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener te realiseren en de zorg verder te innoveren. Met onze uitgebreide ervaring met zorgtransformatie in ziekenhuizen door heel Nederland zijn wij vastbesloten om een cruciale rol te spelen. 

Wat doen wij onder andere?

  • (Ondersteunen bij) het schrijven van een subsidieaanvraag

  • Uitvoering van zorgtransformatie op projectniveau

  • Uitvoering van zorgtransformatie op programmaniveau

Hoe doen we dit?

Allegro Medical heeft jarenlange ervaring met het vormgeven en realiseren van zorgtransities. ‘Voor-elkaar-krijg-kunde’ noemen we deze aanpak. De aanpak is gebaseerd op deze belangrijke elementen: 

  • Borging in het ziekenhuis. We sluiten zoveel mogelijk aan op bestaande structuren van een ziekenhuis en bouwen samen door op reeds opgehaalde initiatieven.
  • Werken vanuit het zorginhoudelijk perspectief. We starten met de vraag: ‘‘Welke zorg voor welke patiënten ga je veranderen of anders organiseren?” En vanuit deze use cases bepalen we welke voorzieningen en beleid er nodig is. Niet andersom. 
  • De zorgprofessional in the lead. Zorgprofessionals bepalen de zorgvernieuwing in samenspraak met patiënten. Zij zijn de inhoudsdeskundige en de eigenaar van de verandering.
  • Kort cyclisch werken (agile), in vaste perioden. Per periode stellen we doelen en prioriteiten, die met een vast team worden gerealiseerd. Dit team komt op vaste momenten bijeen, waardoor er veel contact is en snelle aanpassingen mogelijk zijn. Hierdoor leveren we snel resultaat met hoge betrokkenheid.
  • Duurzame bekostiging voor reguliere zorg. De nieuwe situatie (opschaling) moet gefinancierd worden vanuit de reguliere bekostiging van de zorg. Hiermee voorkom je een opgeschaalde, nieuwe manier van zorg, die niet gefinancierd kan worden nadat de eenmalige gelden ‘op’ zijn.

Bij Allegro Medical kunnen we op verschillende niveaus betrokken zijn, zowel op programmaniveau als projectniveau. Rollen die we daarbij kunnen vervullen zijn onder andere programmamanager, programmacoördinator, kwartiermaker, projectleider/ scrummaster, adviseur of coach.

cartoon DOEN

AllegroMedical

Zorgvernieuwing in jouw ziekenhuis realiseren?

Nieuwsgierig geworden? Elke organisatie heeft zijn eigen situatie en de aanpak is maatwerk. We gaan graag met je in gesprek om zorgtransformatie binnen jouw ziekenhuis te realiseren. Neem contact op met een van onze partners.