Duurzame zorg

Echte veranderingen voor échte burgers. Want daar is het tijd voor, impact maken.

Passende zorg = duurzame zorg

Allegro Medical zet zich in voor de realisatie van toekomstbestendige, kwalitatieve en toegankelijke zorg in Nederland. Dat betekent ook zorg met zo min mogelijk impact op klimaat, milieu en leefomgeving. Oftewel: duurzame zorg.

Door passende zorg te organiseren dragen we bij aan een gezondere leefomgeving, en door gebruik te maken van een gezonde leefomgeving realiseren we passende zorg. Tenslotte is zorg die je niet hoeft te leveren de meest duurzame vorm van zorg. 

Duurzame zorg is…

  • Zorg die bijdraagt aan een gezondere leefomgeving – en in ieder geval geen schade berokkent aan ons of volgende generaties.
  • Zorg die bijdraagt aan gezondheidswinst (en niet alleen aan betere zorguitkomsten)
  • Zorg die gebruik maakt van een gezonde leefomgeving om zorgvraag te verminderen.
  • Passende zorg geleverd op de juiste plek met oog voor milieu- en impact op het klimaat.

Impact maken

Wij helpen zorgprofessionals om duurzame keuzes te maken in de zorg die zij leveren. Minder medicatiegebruik, duurzamere materialen, of het voorkomen van reisbewegingen als een bezoek niet fysiek nodig is bijvoorbeeld. Daarbij kijken we ook of er oplossingen voor de medische vraag in de leefomgeving liggen. Denk aan goed geventileerde woningen, een leefomgeving die uitnodigt tot fietsen en het verminderen van hittestress. We verbreden daarmee het netwerk naar andere partijen dan de zorgsector.

Versnellen

De verduurzaming van zorg heeft gangmakers nodig om slagkracht te brengen, zo concludeerde Gupta (De inhaalrace naar duurzame zorg). Allegro Medical heeft ervaring met zorg vernieuwen en innovatie versnellen.

Veranderen

Wij ondersteunen de zorg bij het verduurzamen van zorgprocessen. Niet alleen plannen maken, maar echte impact maken op de zorg en de leefomgeving door te doen. Op schaal geïmplementeerd en bekostigd.

Verbinden

Vanuit het perspectief van duurzaamheid is de verbinding tussen zorg en een gezonde leefomgeving nóg belangrijker. We brengen bestaande bewegingen samen, zoals passende zorg en de omgevingswet. 

AllegroMedical

Klaar om impact te maken?

De zorg in Nederland is verantwoordelijk voor 7% van de totale Nederlandse CO2-voetafdruk. Daarnaast is de zorg verantwoordelijk voor 328 miljoen kilo afval per jaar. Die vervuiling levert allerlei gezondheidsproblematiek op voor inwoners. Dit bovenop de toch al groeiende zorgvraag. Dat moet én kan beter! Met onze jarenlange ervaring met het realiseren van zorgvernieuwing gaan we samen met zorgprofessionals aan de slag om zo snel mogelijk resultaat te krijgen. Echte veranderingen voor échte burgers. Klaar om impact te maken? Neem contact op, we denken graag mee.