Geestelijke Gezondheidszorg

De groeiende hulpvraag in het GGZ domein vraagt om een innovatieve aanpak.

Toekomstbestendige GGZ

Bij Allegro Medical streven we naar een toekomstbestendige geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Dit doen we met de professional in the lead. Naast dat zorg toekomstbestendig, toegankelijk en betaalbaar is, moet het namelijk ook aansluiten bij de behoeften van de cliënt en zorgprofessional. We helpen zorgorganisaties met zorgvernieuwing. Zorgvernieuwing in de GGZ zien wij als nodig, haalbaar en bovenal inspirerend! De GGZ is één van onze specialisaties, met grote programma’s bij onder andere Arkin, Lister en Fivoor. Wij helpen dan ook graag een volgende ggz-organisatie met de adoptie van zorginnovaties om transformatie te realiseren.

Innovatieve aanpak

Wanneer wij spreken over ‘realiseren,’ bedoelen we niet alleen het technische aspect, maar vooral dat onze innovaties met enthousiasme worden omarmd. Hoe pakken we dat aan? Allereerst door innovatie en digitalisering leuk en inspirerend te maken. Het is een avontuur dat we samen aangaan! De urgentie voor het breder inzetten van digitale middelen is groot. Met onze aanpak gaan we van ‘moeten’ naar ‘willen’. Met onze kennis en ervaring kunnen we zorgprofessionals inspireren met mooie voorbeelden. Bijvoorbeeld vanuit het programma Digitale Zorg van Arkin.  

Onze aanpak heeft een herkenbare fasering, gericht op opschalen. Het idee is dat iedereen mee kan doen. Maar… we beginnen klein. Zo kunnen we snel leren van de ervaring en bouwen we aan vertrouwen van zorgprofessionals met het nieuwe werken. Ook het opleiden van zorgprofessionals, in brede zin, is hierbij belangrijk. Van een simpele knoppen training tot het goed uitvoeren van een consult via beeldbellen. Door de zorgprofessional in the lead te zetten, zorgen we voor een beweging binnen de organisatie die zichzelf versterkt. Een beweging waarbij de zorgprofessional het ervaart om in de hoofdrol te staan, en daardoor dus ook meer regie en werkplezier beleeft!

Samen verder?

Onze beproefde aanpak heeft in verschillende zorginstellingen bewezen dat deze de gestelde doelstellingen behalen. Wij kijken ernaar uit om met onze passie en betrokkenheid de adoptie van zorginnovatie te realiseren bij de volgende GGZ-organisatie. Samen met de organisatie creëren we een toekomst waarin kwalitatieve zorg voor iedereen toegankelijk is.

AllegroMedical

Zorgvernieuwing in de GGZ realiseren?

Heb je hulp nodig? We gaan graag met je in gesprek. Wij helpen GGZ-organisaties bij het indienen van aanvragen en bieden een gedegen aanpak voor de uitvoering van transformatieprogramma’s. Neem contact op met een van onze partners.