Een integrale kijk op duurzame zorg

De noodzaak tot verduurzamen is groot – dat weten jullie als geen ander. Tegelijk zijn er ook andere opgaven om de zorg toekomstbestendig te houden. Hoe kun je als zorginstelling invulling geven aan alles wat er op je af komt? Een integrale aanpak kan helpen, waarbij verduurzaming onderdeel is van de transitie naar passende zorg. 

Zoals het ook in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) wordt benoemd: “De beweging die we maken naar passende zorg en het verduurzamen van de zorg liggen in elkaars verlengde en overlappen elkaar ook deels.”  

Naast verduurzaming van het gebouw en de materialen, gaat het dan om interventies die invloed hebben op het gebruik van gebouwen, reisbewegingen van personeel en patiënten, geneesmiddelen en ICT​. Daarbij kijk je naar de hele waardeketen in de zorg, zodat je niet alleen verduurzaamt wat er nu is, maar (vooral) ook kijkt naar wat je in de toekomst kunt voorkomen. Want zorg die je niet hoeft te leveren, is de duurzaamste zorg! 

Reduce, reuse, recycle

  1. Wat kun je voorkomen? (Bv. Verwijzing ziekenhuis, medicatiegebruik, materialen)​
  2. Wat kun je anders doen om de milieu-impact te verlagen? (Bv. Zorg dichterbij de patiënt, alternatieve medicatie, herbruikbaar instrumentarium)​
  3. Hoe kun je de ‘overgebleven’ zorg verduurzamen? (Bv. Recyclen, gebouw vergroenen, incontinentiemateriaal scheiden van ander afval)

Als duurzame zorg onderdeel is van een transformatieplan in de regio, is tijdelijke financiering mogelijk vanuit het Integraal Zorg Akkoord​.

Meer weten hoe je met één of meerdere zorginstellingen zorgpaden kunt verduurzamen in de praktijk? Neem gerust contact op met Denise van Gorp (d.vangorp@allegromedical.nl) of Kim  Verheij (k.verheij@allegromedical.nl), we helpen jullie graag op weg.

Linkedin

Benieuwd naar wat we nog meer doen? Volg ons op LinkedIn