‘De patiënt centraal’ is een niet te missen ontwikkeling in het Nederlandse zorglandschap. Waar in de vroegere ketenzorg de patiënt zich tussen verschillende zorgverleners bewoog, centreert de zorg zich tegenwoordig rondom de patiënt. Een patiënt, die steeds meer de regie over zijn eigen gezondheid in handen krijgt. In een landschap, waarin eHealth toepassingen een steeds grotere rol innemen.

Goede informatie-uitwisseling tussen alle belanghebbenden is essentieel om ‘de patiënt centraal’ te laten slagen. De beschikbaarheid van de juiste medische gegevens is voor zorgprofessionals noodzakelijk om hun werk goed te kunnen doen. Tijd verspillen aan het overtypen van informatie, die al door een collega is uitgevraagd, is zonde. Ook voor een patiënt geldt dat hij niet overal hetzelfde verhaal opnieuw wil vertellen. En dat hij inzicht wil hebben in zijn eigen medische gegevens.

De afgelopen jaren zijn er al veel stappen gezet in de richting van gestandaardiseerde uitwisseling van medische gegevens. De digitalisering van de verwijsbrief, of het Landelijk Schakel Punt (LSP), zijn niet meer weg te denken uit de huidige zorg. Toch liggen er nog veel uitdagingen voor de toekomst. Hoe gaan we om met data die Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) gaan genereren? Hebben we daar andere technieken voor nodig? Zijn de Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB’s) voldoende om de standaardisatie van informatie mogelijk te maken, of is er meer voor nodig? Alle partijen zijn hierin zoekende.

Tegelijkertijd klinkt er vanuit de overheid een aanmoedigend geluid om deze ontwikkelingen te realiseren. Er worden subsidies beschikbaar gesteld om systemen van efficiënte informatie-uitwisseling in het leven te roepen. De VIPP 5 gelden zijn hier een voorbeeld van. Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional (VIPP 5) helpt instellingen van medisch-specialistische zorg om de volgende stap te zetten in de digitale informatie-uitwisseling met de patiënt, en tussen instellingen onderling.

Bij Allegro Medical geloven we dat informatie-uitwisseling in de zorg gaat werken. Helaas zien we te vaak dat de focus ligt op de techniek. Hierbij ga je voorbij aan de medische toepassing. Wij gaan daarom graag samen met de klant op zoek naar daar waar informatie-uitwisseling waarde toevoegt. We werken vanuit het zorginhoudelijke proces, maar begrijpen ook hoe de techniek werkt. Op deze manier lukt het ons samen met de klant mooie resultaten neer te zetten.

‘De patiënt centraal’; een prachtig streven. Maar zonder ‘het zorgproces centraal’ is de implementatie van de benodigde techniek ons inziens gedoemd om te mislukken. 

Voor vragen over informatie-uitwisseling, neem contact met ons op via Eelke Toonstra (e.toonstra@allegromedical.nl).

Linkedin

Benieuwd naar wat we nog meer doen? Volg ons op LinkedIn