Agile aanpak

Bij Allegro werken we vaak met vernieuwende methodes. De basis daarbij is Agile. Agile werken is gericht op het toevoegen van klantwaarde. In de zorg kan dit betekenen dat we waarde toevoegen voor de patiënt, maar ook voor de zorgverlener. Die zorgverlener weet vaak zelf het beste wat de verbetermogelijkheden zijn, daarom is onze aanpak gebaseerd op medisch leiderschap.

Agile werken: klein beginnen, snel waarde toevoegen

Agile is erop gericht snel resultaat te leveren. We beginnen klein en combineren incrementeel en iteratief werken. Op deze manier kunnen we snel waarde leveren in projecten, en neemt deze waarde toe bij iedere cyclus. Door iteratief te werken kunnen we effectief inspelen op verandering en nieuwe kennis, ook wanneer een project al loopt. Dit zorgt ervoor dat we kunnen leren van wat we hebben gedaan en het resultaat uiteindelijk maximale waarde heeft voor de klant.

Het Scaled Agile Framework (SAFe) inzetten voor regionale zorgvernieuwing

In kleine projecten of programma’s werken verschillende ‘losse’ Agile teams aan hun eigen projecten. In een groter programma of complexere omgeving ontstaat vaak behoefte aan meer structuur en samenhang. Het Scaled Agile Framework, kortweg SAFe, biedt dan uitkomst. SAFe is ontworpen voor grote organisaties waarbij meerdere teams samenwerken aan vernieuwing.

Bijvoorbeeld in een regio, waarbij verschillende organisaties in de keten samen zorg leveren aan een patiënt. Deze zorg wordt voor een groot deel geleverd in waardeketens, denk aan de acute keten, chronische zorg en ouderenzorg. Dit vergt coördinatie op verschillende organisatorische lagen. SAFe helpt om een gezamenlijke visie en strategie te vertalen naar de praktische uitvoering in verschillende Agile teams. Op deze manier kan SAFe worden ingezet om regionaal zorg met elkaar te organiseren.

Het SAFe framework biedt een structuur om snelle doorlooptijden en goede resultaten te realiseren in een complexe omgeving. Van strategisch niveau tot aan de praktische uitvoering in de Agile teams. Allegro Medical is getraind in Agile/Scrum en SAFe en heeft ruime ervaring met deze manier van werken in de zorg. Wil je meer weten? Neem gerust contact op, we denken graag mee!

 

SAFe in de zorg: een structuur voor snelle resultaten in een complexe omgeving

Het SAFe framework biedt een structuur om snelle doorlooptijden en goede resultaten te realiseren in een complexe omgeving. Van strategisch niveau tot aan de praktische uitvoering in de Agile teams. Allegro Medical is getraind in Agile/Scrum en SAFe en heeft ruime ervaring met deze manier van werken in de zorg. Wil je meer weten? Neem gerust contact op met Marlot van ‘t Hof via m.vanthof@allegromedical.nl, we denken graag met je mee!

 

Linkedin

Benieuwd naar wat we nog meer doen? Volg ons op LinkedIn