VIPP 5: uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling

De zorg verandert. De stijgende zorgvraag stelt ons voor het vraagstuk hoe we goede zorg kunnen blijven leveren, zonder dat de kosten exploderen. Eén van de antwoorden is dat nieuwe technologie ons steeds beter in staat stelt de zorg rondom de patiënt anders te organiseren. Ziekenhuiszorg kan hiermee deels naar huis. Allegro Medical begeleidt zorgorganisaties bij deze transitie. Met onze resultaatgerichte aanpak leggen we samen met de betrokken zorgverleners een solide basis voor ziekenhuiszorg thuis, ofwel Hospital at home.

Onder Hospital at home verstaan we ziekenhuiszorg zo dicht mogelijk bij de thuissituatie. Het uitgangspunt daarbij is dat de verantwoordelijkheidsverdeling in de uitvoering niet verandert. Een klinisch traject wordt een klinisch traject thuis, een poliklinisch traject wordt een poliklinisch traject thuis. Ook de uitvoering van zorgactiviteiten hoeft niet te wijzigen, wel kunnen andere partijen delen van de keten invullen.

Meer kwaliteit voor de patiënt, meer efficiëntie

Allegro Medical gelooft dat Hospital at home een bijdrage kan leveren aan meer kwaliteit en efficiëntie in de zorg. Door de keten slimmer in te richten kunnen we het leveren van goede zorg aan een groeiende stroom patiënten in de toekomst haalbaar en betaalbaar houden. Kwaliteit van zorg staat daarbij voorop.

Ziekenhuizen waren ooit de enige plek waar bepaalde zorg geleverd kon worden. Met de voortschrijdende technologie is dat elke keer maar weer de vraag. De techniek is toegankelijker, het netwerk is beschikbaar en mensen uit alle leeftijdsklassen zijn met elkaar verbonden.

Goede glucosemeters of bloeddrukmeters zijn niet meer zo bijzonder, dus is het wel nodig om daarvoor kilometers te maken naar een ziekenhuis?

Hospital at home kent verschillende verschijningsvormen, zoals telemonitoring of medicatie via infuus thuis. In de toekomst zou zelfs intensieve bewaking deels op afstand thuis plaats kunnen vinden. De inbedding van dit soort mogelijkheden in de dagelijkse praktijk vraagt om een aanpak die gericht is op verandering. Allegro Medical profileert zich in het veranderen van echte zorg voor echte patiënten. Niet alleen plannen, maar duurzaam en op schaal geïmplementeerd. Hoe we dat doen, lees je hier.

Ook aan de slag met Hospital at home? Neem dan gerust contact op (Ruud Davids via r.davids@allegromedical.nl of Denise van Gorp via d.vangorp@allegromedical.nl), we denken graag mee.

Linkedin

Benieuwd naar wat we nog meer doen? Volg ons op LinkedIn