Allegro Medical is ervan overtuigd dat het mogelijk is om meer waarde te leveren met dezelfde middelen. Dit doen we door zorginhoudelijke veranderingen te realiseren die bijdragen aan het voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg. Een voorbeeld hiervan is ziekenhuiszorg thuis (Hospital at home).

Resultaatgerichte aanpak vanuit use cases

De aanpak die Allegro Medical hanteert, gaat uit van kansrijke initiatieven die we organiseren langs de as van use cases. Zo’n use case is een specifieke situatie: Wat voor zorg lever je op welke manier aan wie. Uitgaande van de use case en de betrokkenen in het netwerk richt onze aanpak zich op:

  • Medisch protocol: het omschrijven van het huidige protocol naar een thuis uitvoerbare variant;
  • Organisatie: hoe organiseren we de zorg wanneer we deze verplaatsen?;
  • Technologie en informatievoorziening: het inrichten van een sluitende informatievoorziening;
  • Financiën/bekostiging: afspraken en overeenkomst over vergoedingen;
  • Proefdraaien: proberen en leren met een groep geschikte patiënten;
  • Gedragsverandering: opleiding om gedragsverandering bij professionals in gang te zetten.

Om zorgvernieuwing te laten slagen, moeten we vanuit pilots kunnen opschalen naar het aanbieden aan alle geschikte patiënten. En de hele vakgroep moet meedoen.

Een van de uitdagingen die we moeten overwinnen is opschalen. Om ziekenhuiszorg thuis te laten slagen, moeten alle (geschikte) patiënten en de hele vakgroep mee in de nieuwe werkwijze. Daar is ook duurzame bekostiging voor nodig. Deze uitdaging nemen we mee in de opzet van projecten.

Samen met Allegro Medical bouwen aan Hospital at Home

Allegro Medical gaat uit van een resultaatgerichte aanpak waarbij het hele zorgnetwerk betrokken is. Van pilot tot opschalen. Wij brengen daarbij diverse use cases in die we zelf begeleiden in andere ziekenhuizen of waarover we kennis hebben opgebouwd. Neem gerust contact op (Ruud Davids via r.davids@allegromedical.nl of Denise van Gorp via d.vangorp@allegromedical.nl), we denken graag mee.

Linkedin

Benieuwd naar wat we nog meer doen? Volg ons op LinkedIn