Agile aanpak

Agile aanpak Bij Allegro werken we vaak met vernieuwende methodes. De basis daarbij is Agile. Agile werken is gericht op het toevoegen van klantwaarde. In de zorg kan dit betekenen dat we waarde toevoegen voor de patiënt, maar ook voor de zorgverlener. Die...

Ziekenhuiszorg thuis: hoe organiseer je dat?

Allegro Medical is ervan overtuigd dat het mogelijk is om meer waarde te leveren met dezelfde middelen. Dit doen we door zorginhoudelijke veranderingen te realiseren die bijdragen aan het voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg. Een voorbeeld hiervan is...

Informatie-uitwisseling in de zorg; van levensbelang!

‘De patiënt centraal’ is een niet te missen ontwikkeling in het Nederlandse zorglandschap. Waar in de vroegere ketenzorg de patiënt zich tussen verschillende zorgverleners bewoog, centreert de zorg zich tegenwoordig rondom de patiënt. Een patiënt, die...

Slim opschalen van reguliere zorg met zorg op afstand

Na alle inspanningen voor het opschalen van de intensieve zorg en de opvang van COVID-patiënten, staan ziekenhuizen voor de uitdaging om de reguliere zorg weer op te starten. De achterstand in de reguliere zorg is niet zomaar weggewerkt. Mensen met ernstige...