De afgelopen jaren hebben diverse pilots gedraaid om zorgvernieuwing op gang te helpen. Vaak klein en overzichtelijk. Nu is het tijd voor verandering op grote schaal. Opschalen dus. Maar hoe doe je dat? In dit artikel geven we vijf tips om de belofte van zorgvernieuwing waar te maken.

1. Werk vanuit de medische inhoud

Medisch leiderschap is essentieel om zorg opnieuw in te richten. Begin daarom vanuit de medische inhoud, niet vanuit de technologie of innovatie. Vraag zorgverleners uit het primaire proces welke interventies effect kunnen hebben voor een specifieke patiëntengroep en zo bij kunnen dragen aan de zorgtransitie. Zo voorkom je dat er interessante, maar weinig gebruikte technologie geïmplementeerd wordt.

Het eigenaarschap ligt op deze manier ook bij de zorgverlener, of in scrumtermen: de zorgverlener is product owner. Deze product owner bepaalt de visie en prioriteiten van het project, en neemt de achterban mee in het proces. Het resultaat wordt dan ook breed gedragen.

2. Focus op de grote effecten

Door uit te gaan van grote effecten maakt de transitie echt verschil. Op basis van data-onderzoek kun je vaststellen wat de mogelijke effecten zijn van interventies voor een specifieke patiëntengroep. Om van waarde te zijn voor patiënten en zorginstelling, en daarnaast een investering te verantwoorden, moet een aanzienlijk aantal polikliniekbezoeken en opnames voorkomen kunnen worden.

Voorbeelden van grote groepen zijn IBD-patiënten, COPD-patiënten en patiënten met chronisch hartfalen.

Programma’s gericht op zorgtransitie moeten een aanpak hanteren die zich richt op opschaling.

3. Hanteer een aanpak gericht op opschaling

Voor een blijvende effect op de zorg, is het van belang dat een geslaagde interventie de nieuwe standaard manier van werken wordt. Houd daar in de aanpak al rekening mee. Een duidelijke fasering in onderzoek, pilot en opschaling helpt hierbij. In de onderzoeksfase onderzoek je het potentiële resultaat en of de organisatie kan voldoen aan alle randvoorwaarden. In de pilotfase toets je of de interventie het verwachte effect heeft en of de verschillende betrokkenen de interventie als waardevol ervaren. Na afloop van de pilot maak je een keuze: opschalen, of niet?

De volgende fase is opschalen. Het inrichten van de randvoorwaarden is onderdeel van deze fase. Denk hierbij aan duurzame bekostiging, definitieve techniek en organisatieontwerp. Alle patiënten worden geïncludeerd en de interventie wordt de nieuwe standaard.

4. Maak gebruik van beschikbare gelden

Projecten om zorg naar huis te verplaatsen kosten geld en vragen veel tijd van projectleiders én zorgprofessionals. Zeker wanneer er meerdere projecten tegelijk lopen. Deze investering kan vergoed worden uit transformatiegelden (van zorgverzekeraars) en subsidies. Gebruik de gelden niet alleen voor de technologie en de projectleider, maar ook om de kostbare uren van zorgprofessionals te vergoeden. Zij kunnen tenslotte hun normale werk in het primaire proces niet doen, waardoor op de werkvloer extra personeel ingezet moet worden.

5. Werk samen voor duurzame bekostiging

Duurzame bekostiging is een noodzakelijk onderdeel van zorgvernieuwing. Werk samen met zorgverzekeraar, medisch specialistisch bedrijf en bestuur om gezamenlijk tot een nieuwe, duurzame bekostiging van technologie, zorg en mensen te komen. De nieuwe manier van werken heeft alleen kans van slagen als alle betrokkenen ermee kunnen werken, óók financieel!

Zoek de samenwerking met zorgverzekeraar en MSB voor duurzame bekostiging.

Deze vijf punten zijn voortgekomen uit onze ervaringen met de transitie van zorg. Hierin passen we de scrummethodiek toe, aangepast op de situatie van de organisatie. Wil je meer tips of ben je benieuwd naar onze aanpak? Neem dan gerust contact op: Ruud Davids (r.davids@allegromedical.nl) of Denise van Gorp (d.vangorp@allegromedical.nl)!

Linkedin

Benieuwd naar wat we nog meer doen? Volg ons op LinkedIn