VIPP 5: uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling

Vanuit Allegro Medical is Marlot van ‘t Hof betrokken als scrum master bij de zojuist gestarte pilot ‘Nierzorg op maat’. In het artikel wordt een toelichting gegeven op de use case.

In augustus is binnen het programma Zorg Dichterbij van Tergooi de pilot Nierzorg op maat gestart. De essentie ervan is dat de inzet van teleconsult onnodige doorverwijzing voorkomt van patiënten bij wie de nierfunctie achteruitgaat en snellere terugverwijzing mogelijk maakt. Nefroloog Marieke Yo voert de pilot uit in nauwe samenwerking met onder meer huisarts Mariska Brinkers en praktijkondersteuners Nicolien Dorrestein en Marleen Middag van huisartsenpraktijk Loosdrecht. Vanuit hun eigen perspectief vertellen zij over de werkwijze en waarde van het nieuwe zorgpad.

Team Nierzorg op maat met v.l.n.r: Marleen Middag (POH), Mariska Brinkers (huisarts), Nicolien Dorrestein (POH) en Marieke Yo (nefroloog).

Stuk patiëntvriendelijker

Patiënten bij wie de nierfunctie achteruitgaat, worden nu vaak door de huisarts doorverwezen naar de nefroloog. In de meeste gevallen blijft de patiënt onder behandeling in het ziekenhuis omdat er iedere drie tot vier maanden onderzoek (lab, urine, bloed) plaatsvindt met een polibezoek voor de uitslag. Marieke Yo: “Toch hoeven wij deze patiënten niet per se zelf te behandelen. Wij kunnen de huisarts prima aanwijzingen geven met een digitaal advies, ofwel teleconsult, zonder de patiënt zelf te zien. We maken al langer gebruik van telenefrologie en konden dat voor deze groep patiënten heel goed verder uitbreiden. Het nieuwe zorgpad is veel patiëntvriendelijker en scheelt hen veel onnodig ziekenhuisbezoek.” Daar is praktijkondersteuner Nicolien Dorrestein het roerend mee eens: “Vaak gaat het om een oudere doelgroep waarvoor die ziekenhuisbezoeken niet makkelijk zijn, bijvoorbeeld omdat ze een mantelzorger moeten vragen om mee te gaan. Voor patiënten is deze werkwijze echt een stuk vriendelijker.”

Nieuwe consultvorm

In het nieuwe zorgpad wordt vóór een doorverwijzing standaard telenefrologie ingezet. Ook huisarts Mariska Brinkers ziet hier het voordeel van: “Vaak kunnen wij met een paar goede adviezen zelf weer verder en kan de patiënt dus gewoon bij ons blijven. En als de patiënt wel wordt doorverwezen, komt deze zo snel mogelijk weer bij ons terug. Dat gaat gepaard met een goede instructie van wat we moeten doen bij bepaalde waarden. Mochten we dan toch nog een vraag hebben of willen overleggen, dan vragen we een vervolgconsult aan via telenefrologie.” Marieke Yo: “Omdat deze vervolgvraag anders is dan een eerste consult, moesten we hiervoor een nieuw formulier maken. Dat is dus een nieuwe consultvorm geworden.” Mariska Brinkers: “Punt van aandacht is nog wel dat het voor de praktijkondersteuners handig zou zijn als uit de digitale adviezen een actielijst zou voortkomen, zodat ze weten hoe vaak patiënten opgeroepen moeten worden voor bloeddrukcontrole of labcontroles.”

Werkwijze

Over de samenwerking zijn ze alle drie goed te spreken. Marleen Middag: “Het is heel goed om met elkaar te brainstormen en te werken aan een nauwere samenwerking. De opstartfase vergt tijd en is voor ons als praktijkondersteuners intensief, maar daar hopen we in een latere fase gemak van te hebben.” Marieke Yo vindt de scrummethode en het elkaar wekelijks zien heel prettig: Dat geeft vaart aan het project. Doordat je elkaar wekelijks spreekt, laat je dingen minder makkelijk even liggen en zorg je ervoor dat je elke week voortgang boekt.

Grote winst

Met de nieuwe werkwijze vinden naar verwachting jaarlijks 695 minder polibezoeken plaats. Mariska Brinkers: “Dat lijkt veel extra werk voor huisartsen, maar dat valt heel erg mee. Per praktijk gaat het hooguit om twee of drie patiënten die vanuit de tweede lijn terugkomen, maar met grote winst: het juist instellen van de patiënten met de juiste adviezen en medicatie. Deze zorg op maat is echt een kwaliteitsslag die hopelijk ook bijdraagt aan het bewust gebruik van de nieuwe standaard chronische nierschade binnen de huisartsenpraktijk.” Ook Marieke Yo krijgt veel energie van dit project: “Hiermee verbeteren we samen de zorg, zowel kwalitatief als financieel. Ik vind het ook leuk om nauw samen te werken met de eerste lijn en dus deels buiten het ziekenhuis. Daardoor leer ik meer over hoe de eerste lijn functioneert en ik ben ervan overtuigd dat beter begrip tot betere zorg leidt.” Naast huisartsenpraktijk Loosdrecht doen ook Astrid Hertogh (huisarts) en Trisha Raaijman (POH) van Gezondheidscentrum Huizermaat aan de pilot mee.

Wil je meer weten over de use case of over de aanpak? Neem contact op met onze scrum master Marlot van ‘t Hof.
T: 06 15 96 36 67
E: m.vanthof@allegromedical.nl

Dit bericht is geschreven door Annette de Vries van de communicatie afdeling van Tergooi.

Linkedin

Benieuwd naar wat we nog meer doen? Volg ons op LinkedIn