Op 11 februari 2020 is de nieuwe VIPP-regeling voor medisch specialistische zorg (VIPP 5) gepubliceerd in de Staatscourant. Waar VIPP 1 en 2 zich voornamelijk richten op de uitwisseling tussen patiënt en professional, gaat VIPP 5 een stap verder. VIPP 5 gaat over het uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling. Het daadwerkelijk hergebruik van informatie, waarbij eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik het uitgangspunt is. 

Zorgverleners hebben wel iets beters te doen dan het overtypen van informatie die al door een collega is uitgevraagd. Ook de patiënt is het beu om steeds hetzelfde verhaal opnieuw te moeten vertellen. In het zorglandschap van de toekomst staat de patiënt centraal. Het delen van informatie tussen zorgverleners onderling is cruciaal om de zorg naar dit niveau te tillen. De VIPP 5 regeling biedt hiertoe de financiële mogelijkheden.

Het ministerie van VWS heeft à 75 miljoen beschikbaar gesteld om de doelstellingen van VIPP 5 te realiseren. Net als voor VIPP 1 en 2 geldt er voor de VIPP 5 regeling een resultaatsverplichting, die middels een audit wordt getoetst. 

Drie modules

VIPP 5 bestaat uit drie modules. Module A1 en A3 zijn verplicht.  

   • Module A1: Digitale informatie-uitwisseling met PGO.
    Deadline: 31-12-2021, versnelde optie 31-5-2021
   • Module A2: Informatie-uitwisseling met PGO en patiënt kan informatie terugzenden richting instelling vanuit PGO (tweerichtingsverkeer).
    Deadline: 31-12-2022 
   • Module A3: Digitale informatie-uitwisseling tussen instellingen.
    Deadline: 31-12-2022 

Met VIPP 5 wordt er vooruit gelopen op het wetsvoorstel om elektronische gegevensuitwisseling op bepaalde onderdelen in de zorg te verplichten.

Onze aanpak

Bij Allegro Medical gaan we graag samen met de klant op zoek naar waar informatie-uitwisseling waarde toevoegt. We hebben verstand van de techniek, maar werken vanuit het zorginhoudelijke proces. Zo realiseren we duurzame zorgvernieuwing.

Wil je VIPP 5 gebruiken om informatie-uitwisseling van betekenis te laten zijn in het zorgproces voor de zorgverlener én de patiënt? Neem dan gerust contact met ons op via Denise van Gorp (d.vangorp@allegromedical.nl). Allegro Medical en haar projectleiders hebben ervaring in VIPP trajecten en helpen je graag om hier verder betekenis aan te geven!

Linkedin

Benieuwd naar wat we nog meer doen? Volg ons op LinkedIn