VIPP 5: uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling

VIPP 5: uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling

Op 11 februari 2020 is de nieuwe VIPP-regeling voor medisch specialistische zorg (VIPP 5) gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling start op 12 februari en loopt tot 1 januari 2023. Waar VIPP 1 en 2 zich voornamelijk richten op de uitwisseling tussen patiënt en professional, gaat VIPP 5 een stap verder. VIPP 5 gaat zich richten op het uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling. Het daadwerkelijk hergebruik van informatie, waarbij eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik het uitgangspunt is. 

Het delen van informatie tussen zorgverleners is cruciaal om de zorg naar het volgende niveau te tillen. De VIPP 5 regeling biedt hiertoe de financiële mogelijkheden. ALLEGRO MEDICAL is ervan overtuigd dat alle technische ontwikkelingen om tot informatie uitwisseling te komen bij moeten dragen aan het verlenen van zorg op de juiste plek met de juiste informatie. 

Het ministerie van VWS heeft €75 miljoen beschikbaar gesteld om de doelstellingen van VIPP 5 te realiseren. Net als voor VIPP 1 en 2 geldt er voor de VIPP 5 regeling een resultaatsverplichting, die middels een audit wordt getoetst. 

Drie modules

VIPP 5 bestaat uit drie modules. Module A1 en A3 zijn verplicht. 

  • Module A1: Digitale informatie-uitwisseling met PGO.
    Deadline: 31-12-2021, versnelde optie 31-5-2021
  • Module A2: Informatie-uitwisseling met PGO en patiënt kan informatie terugzenden richting instelling vanuit PGO (tweerichtingsverkeer).
    Deadline: 31-12-2022 
  • Module A3: Digitale informatie-uitwisseling tussen instellingen.
    Deadline: 31-12-2022   

Met VIPP 5 wordt er vooruit gelopen op het wetsvoorstel om elektronische gegevensuitwisseling op bepaalde onderdelen in de zorg te verplichten. Minister Bruins komt hiervoor eind 2020 met een wetsvoorstel.  

Wil je VIPP 5 gebruiken om informatie-uitwisseling van betekenis te laten zijn in het zorgproces voor de zorgverlener én de patiënt? Neem dan gerust contact met ons op. ALLEGRO MEDICAL en haar projectleiders hebben ervaring in VIPP trajecten en helpen je graag om hier verder betekenis aan te geven! 

Maak anderen hierop attent:
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter