VIPP 5: uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling

In het derde college was Ruurd Jan Roorda aan het woord over zijn rol als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zaans Medisch Centrum. We spraken met hem over het vak van zorgbestuurder, de voldoening die hij uit zijn werk haalt en de uitdagingen waar de zorg de komende jaren voor staat. Een kleine greep uit deze editie.

Ik denk dat de grootste uitdaging is om met elkaar geïnspireerd te blijven: waar gaat het nou om?

Als zorgbestuurder bekijkt Ruurd Jan de wereld vanuit de kansen en ontwikkelingen die er zijn. Concreet ziet hij verschillende dingen gebeuren.

1

Het personele vraagstuk in de zorg. De hele zorg zou hierdoor ontwricht kunnen raken. Dat betekent een gigantisch probleem – waar we eigenlijk al middenin zitten.

De balans tussen regels die helpen en regels die afleiden. We zitten niet goed in die balans: er zijn veel te veel regels en veel te weinig van die regels zijn helpend.

2

3

Onze positie ten opzichte van de technologische ontwikkelingen.

De zorg regelen vanuit de patiënt. Dat betekent deuren open, ramen open en netwerken. Verbinden is belangrijk, dus samen de zorg leveren. Aansluiten en verbinden.

4

Voor vragen over deze derde editie van Allegro Medical College Tour, neem contact op met ons via Toer Schaffer (t.schaffer@allegromedical.nl).

Linkedin

Benieuwd naar wat we nog meer doen? Volg ons op LinkedIn