Informatie-uitwisseling

De zorgsector is in beweging. Ontwikkelingen om zorg te verplaatsen naar de juiste plek, zoals bij de patiënt thuis of naar de eerste lijn, worden steeds zichtbaarder. Ook netwerk of ketenzorg begint te groeien. Netwerkzorg gaat over het samenwerken van een groep zorgverleners door de keten heen, waarbij de patiënten en zorg daarvoor centraal staat. Onder al deze ontwikkelingen ligt informatie-uitwisseling als belangrijk instrument. 

Veel grote vragen over informatie uitwisseling zijn nog niet beantwoord

De laatste tien jaar zijn er een aantal mooie stappen gezet op het gebied van informatie-uitwisseling in de zorg. Denk hierbij aan de digitalisering van de verwijzingsbrief vanuit de huisarts naar het ziekenhuis of het zorgverlenersportaal of het Landelijk Schakel Punt (LSP). Informatie-uitwisseling in de zorg is niet nieuw meer. Echter, we zijn er nog niet. Informatie kunnen uitwisselen zodat het betekenisvol is voor de zorgverleners en patiënten is moeilijk te organiseren. De overheid investeert veel energie en geld en de urgentie is voelbaar. Maar veel grote vragen zijn nog niet beantwoord, denk aan: Hoe gaan we om met data die PGO’s gaan genereren en hebben we daar andere technieken voor nodig? Zijn de ZIB’s voldoende om de standaardisatie van informatie mogelijk te maken of is er meer voor nodig? Deze vragen blijven liggen, omdat eigenlijk alle partijen zoekende zijn. Iemand moet de lead hierin nemen en het terug brengen naar waar we het allemaal voor doen: het verbeteren van de zorg. 

“Begin vanuit de medische toepassing, niet vanuit een technisch uitgangspunt.”

Bij Allegro Medical geloven we dat informatie-uitwisseling in de zorg gaat werken, als we op zoek gaan naar medische toepassingen waar informatie-uitwisseling waarde toevoegt. Veel subsidies zijn juist gericht op het technische aspect. De kunst is om dit toch zo in te zetten dat het wel vanuit de medische toepassing start. Er wordt regelmatig alleen naar de techniek gekeken, los van de zorg. Kijk vanuit de medische toepassing: in welke use case is er behoefte aan informatie-uitwisseling? Zo’n use case is een specifieke situatie: wat voor zorg lever je op welke manier en aan wie? Als die behoefte er is kan er geïdentificeerd worden welke informatie daar precies voor uitgewisseld wordt en hoe dit moet gaan gebeuren. 

Resultaatgerichte aanpak vanuit use cases

De aanpak die ALLEGRO MEDICAL hanteert, gaat uit van kansrijke initiatieven die we organiseren langs de as van use cases en dus de medische toepassing. Van daar uit kan goed in kaart gebracht worden wat hiervoor nodig is en welke techniek daarbij aansluit. Hier zit onze kracht: we beginnen vanuit de medische toepassing, maar begrijpen ook hoe de techniek werkt. Om dit voor elkaar te krijgen werken we op basis van een agile/scrum aanpak. 

Samen met ALLEGRO MEDICAL bouwen aan betere informatie-uitwisseling 

ALLEGRO MEDICAL gelooft dat informatie-uitwisseling in de zorg een belangrijk instrument is voor het verbeteren van de zorg. Iets waar de zorgverleners, patiënt en zorginstellingen van moeten kunnen profiteren.

Ook aan de slag met informatie-uitwisseling in de zorg? Neem dan gerust contact op, we denken graag mee.

Eric TempelaarsEric Tempelaars
Partner en projectleider
E: e.tempelaars@allegromedical.nl
T: 06 55 77 36 88