Virtueel Moeder / Kind centrum

Virtueel Moeder / Kind centrum

Ook de geboortezorg staat onder druk van toenemende kosten en minder handen aan het bed. Hoe gaat de geboortezorg om met deze uitdagingen? En waar valt nog vooruitgang te boeken?

Binnen de geboortezorg zijn er vijf trends(1) voor de komende jaren aan te wijzen

 1. Integrale geboortezorg: sinds een aantal jaren staat de organisatie van de geboortezorg onder druk. Integrale geboortezorg is in opkomst. Hierbij wordt de zorg georganiseerd rondom de zwangere. Ook de bekostiging vindt plaats binnen dit netwerk.
 2. Mondige zwangere: Er is toenemend aandacht voor de wensen van de zwangere. Iedere zwangere is uniek en wil graag zorg op maat ontvangen waarbij haar wensen centraal staan.
 3. Medicalisering: Er zijn steeds minder bevallingen in de eerste lijn. 86,8% van alle zwangerschappen begint in de eerste lijn onder begeleiding van een verloskundige. Uiteindelijk bevalt 70% van alle zwangeren in de tweede lijn(2).
 4. Informatie delen: Er zijn steeds meer innovatieve oplossingen om informatie te delen. Ongeacht de tijd en plaats kunnen zwangeren in contact staan met hun zorgverlener door middel van het uitwisselen van gegevens.
 5. Nieuwe technologie: Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat er nieuwe vormen van zorg mogelijk worden. Zorg hoeft niet altijd meer fysiek geleverd te worden.

Bovenstaande trends dragen bij aan de noodzaak om de geboortezorg anders te organiseren.

Met de oprichting van integrale geboortezorg organisaties (IGO’s) is op organisatorisch vlak al een flinke stap gezet. En wanneer bovenstaande trends en ontwikkelingen in acht worden genomen lijkt het onontkomelijk om naast fysieke, state-of-the-art moeder/kind centra te bouwen ook aandacht te besteden aan het bouwen van een virtueel moeder/kind centrum. Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk dat niet alle zorg meer fysiek geleverd hoeft te worden. Het virtuele moeder/kind centrum is een concept waar men in de toekomst niet meer omheen kan. Hoe kan deze virtueel component in de geboortezorg het beste ingezet worden om de toenemende kosten en het gegeven van minder personeel het hoofd te bieden?

Thuismonitoring

Er zijn tal van voorbeelden te noemen waar een virtueel component in de zorg tot een succes heeft geleid. Tot op heden vinden deze succesverhalen voornamelijk plaats binnen de doelgroep van chronisch zieken. Denk bijvoorbeeld aan thuismonitoring van COPD. Uit onderzoek van het UMCU blijkt dat het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met COPD met 38% afneemt wanneer er wordt deelgenomen aan thuismonitoring(3). Thuis monitoren heeft een aantal voordelen ten opzichte van de traditionele ziekenhuiszorg: het is goedkoper en het geeft patiënten meer vrijheid en flexibiliteit.

Naast de ontwikkelingen voor de doelgroep van chronisch zieken beginnen de virtuele mogelijkheden voor de geboortezorg ook toe te nemen.

Het UMCU en het Diakonessenhuis zijn in 2018 gestart met een onderzoek waarin wordt gekeken naar de toegevoegde waarde van thuismonitoring van zwangere vrouwen met een hogere kans op hoge bloeddruk. Dit is één van de meest voorkomende complicaties tijdens de zwangerschap en kan voor zowel de moeder als het kind gevaarlijk zijn. De eerste resultaten zijn positief. Omdat er op deze manier dagelijks gecontroleerd wordt, voelen de vrouwen zich veiliger en omdat er eenvoudig thuis vanaf de bank gemeten kan worden, kost het veel minder tijd(4).

Een tweede ontwikkeling is de mogelijkheid voor een zwangere vrouw om thuis zelf een CTG te maken. De behandelend arts kan de CTG op afstand beoordelen. Dit bespaart de zwangere vrouw frequente polibezoeken of een ziekenhuisopname. Naar schatting zou dit voor 40.000 vrouwen een oplossing kunnen bieden(5).

Klaar voor de toekomst

Bovenstaande voorbeelden van virtuele ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het bouwen van minder stenen, minder zorgkosten én minder druk op personeel. De oprichting van IGO’s, de bouw van state-of-the-art geboortecentra én het ontwikkelen van virtuele moeder/kind centra is de geboortezorg klaar voor de toekomst!

Bij ALLEGRO MEDICAL hebben we verstand van het opzetten van een virtueel moeder/kind centrum. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!

Bronnen:

 1. Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. 12 trends in geboortezorg. Visie Verloskunde 2030.
 2. Perined. Perinatale Zorg in Nederland 2016. 2018.
 3. NCBI. PubMed. Systematic review of the effects of chronic disease management on quality-of-life in people with chronic obstructive pulmonary disease.Niesink A, Trappenburg JC, de Weert-van Oene GH, Lammers JW, Verheij TJ, Schrijvers AJ. Respir Med. 2007 Nov;101(11):2233-9
 4. Thuismonitoring voor zwangere vrouwen. 2018
  https://www.umcutrecht.nl/nl/Nieuws/Thuismonitoring-voor-zwangere-vrouwen
 5. Zwangere kan thuis CTG-scan maken. 2016. https://www.skipr.nl/nieuws/zwangere-kan-thuis-ctg-scan-maken/

Maak anderen hierop attent:
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter