Vijf toepassingen van voice assistants in de ziekenhuiszorg waar we vandaag al mee kunnen starten

Vijf toepassingen van voice assistants in de ziekenhuiszorg waar we vandaag al mee kunnen starten

KLM, KRO-NCRV, NPO en nog vele andere grote bedrijven zetten voice assistants in om de customer journey te verbeteren, met name voor praktische toepassingen. Zo kan je nu tijdens het autorijden de laatste aflevering van je favoriete radioprogramma terugluisteren, zonder je telefoon aan te raken. Ook in de huiskamer kan je allerhande informatie opvragen, bijvoorbeeld door tegen een zogenaamde smart speaker te praten, waarbij de antwoorden op de meest natuurlijke manier tot je komen; namelijk door een stem Dit roept de vraag op of voice assistants ook van waarde kunnen zijn in de ziekenhuiszorg. In dit artikel bespreken we een aantal toepassingen.

De technologie van de voice assistant, die dus zowel kan luisteren als praten, is niet nieuw; we kennen al langer Siri op de iPhone en de Google Assistant op je Android toestel. Twee ontwikkelingen hebben de toepassingen in een stroomversnelling gebracht. Zo hebben tech giganten Amazon en Google beiden een smart speaker op de markt gebracht. Dit apparaat zet je op een centrale plek in het huishouden zodat er door alle gezinsleden allerhande vragen of commando’s geroepen kunnen worden van Wikipedia zoektermen tot het doen van boodschappen bij de online supermarkt. Inmiddels staat er al zo’n ding in een op de drie huishoudens in de VS.
Een tweede belangrijke stap is dat de Google Assistant inmiddels ook Nederlands luistert en spreekt. Er zijn dan ook al verschillende grote bedrijven en merken die de inzet van voice assistants aan het uitproberen zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is het programma BinnensteBuiten van de KRO-NCRV, dat een spraakgestuurde kookhulp heeft ontwikkeld, waarbij de chef van het programma gevraagd kan worden om de volgende stap van het recept te vertellen. Erg praktisch, omdat je zo je handen vrij houdt voor het koken. En natuurlijk kan de Google Assistant je het meest actuele nieuws vertellen, bijvoorbeeld van de NOS of NU.nl. En KLM biedt sinds kort hulp bij het zoeken van een vlucht, alsof er een reisagent in het magische doosje zit.

“Handig dat tijdens het koken de voice assistant de volgende stap in het recept opleest, zo hoef je niet met je vieze handen aan het scherm van je telefoon of tablet te zitten.”

Deze voorbeelden laten zien dat voice assistants een praktische toevoeging kunnen zijn waarbij gebruikt wordt gemaakt van de meest natuurlijke user interface denkbaar: de menselijke stem. Hoog tijd om eens naar de mogelijke inzet van voice assistants in de zorg te kijken. Geen vergezicht, maar een praktische verkenning van mogelijke toepassingen die nu al te realiseren zijn.

Vijf kansen voor voice waar we nu mee aan de slag kunnen.

1. Navigeren door het EPD

Een zorgverlener is geregeld veel tijd kwijt met het opzoeken van bestaande informatie. Iedere patiënt heeft een eigen dossier in het EPD, dat weer is opgebouwd uit verschillende tabjes en schermen. Dit leidt ertoe dat zorgverleners veel moeten navigeren en klikken. Een voice assistant kan verlichting brengen. In plaats van “Hey Siri, open Google Maps” wordt het “Hey EPD, open de meest recente laboratoriumuitslagen van patiënt De Vries”.
Bijkomend voordeel is dat de ongewenste situatie voorkomen wordt waarbij de arts zich enigszins verliest in het scherm en de patiënt letterlijk uit het oog verliest. Door gebruik te maken van voice, hoeft het contact met de patiënt niet verbroken te worden. Bovendien worden deze handelingen zo volledig transparant. Aantekeningen over mogelijke diagnoses die niet (meteen) bestemd zijn voor de patiënt, kunnen natuurlijk nog steeds op de huidige manier worden vastgelegd.

2. Verpleegkundige registratie dicteren naar het juist veld in het EPD

Op dit moment werken veel verpleegkundigen in ziekenhuizen met een Computer On Wheels (COW). Een soort rijdend bureau met een computer erop. Omdat veel van het vervelend vinden om die COW tijdens hun ronde telkens mee de kamer in te nemen, noteren zij hun aantekeningen vaak op papier, om het op een later moment in te voeren in het EPD. Dit is niet efficiënt. Veel beter zou zijn als ze bij het bed van de patiënt een voice assistant zouden kunnen vragen de pijnscore van de patiënt te registreren in het EPD. Of tijdens de anamnese de voice assistant te vragen om tekst in te voeren. In plaats van zelf te registreren, hoeft de verpleegkundige nu alleen nog maar de input vanachter een pc te controleren. Een enorme efficiencywinst.

3. Dicteren voor verslaglegging op alle afdelingen

Dicteren is op zichzelf niet nieuw en wordt al heel lang gebruikt, veelal bij afdelingen zoals Radiologie. Vanwege de beperkingen en het gebrek aan flexibilitiet van de software, wordt deze technologie nog onderbenut. Echter, de huidige voice asistants kunnen, in combinatie met slimme software, echt menselijke spraak interpreteren en begrijpen. Zo zou een slimme assistent op basis van de gesproken input zelf kunnen bepalen in welk formulier en welk veld de input moet worden vastgelegd. Dit maakt het gebruik van een voice assistant voor het invoeren van informatie potentieel interessant voor alle afdelingen in een ziekenhuis.

4. Inzet van voice voor het opleiden van zorgverleners

Het voorbeeld van de is ook interessant voor het opleiden van zorgverleners. Er zijn veel protocollen en stappen die men moet volgen bij het uitvoeren van zorghandelingen. Met name zorgverleners in opleiding zullen nu continu de protocollen of andere werkdocumenten bekijken om te zorgen dat ze geen stappen vergeten. De inzet van een voice assistant zorgt ervoor dat zij niet continu deze documenten hoeven te openen en daarin te zoeken, maar gewoonweg de voice assistant kunnen vragen naar de volgende stap.

5. De patiënt efficiënter helpen

Ook bij het helpen van de patiënt kan een voice assistant op meerdere vlakken van toegevoegde waarde zijn. Het vervangen van de knop waarmee de patiënt de verpleegkundige oproept door een voice assistant kan ervoor zorgen dat de patiënt sneller geholpen wordt. In plaats van dat de verpleegkundigen nu bij de oproep naar de patiënt toe loopt, naar de vraag luistert en dan bijvoorbeeld weer terug moet naar de keuken voor het gevraagde glas water, zou de voice assistant de vraag direct kunnen doorzetten naar de verpleegkundige. Dit zorgt ervoor dat de verpleegkundige efficiënter over de afdeling beweegt. Bovendien kan zij nu vooraf inschatten hoe dringend het verzoek is, en kan bijvoorbeeld een goede keuze gemaakt worden mochten er meerder verzoeken tegelijk gedaan worden.

“De inzet van voice moet een middel zijn om de zorg te verbeteren en niet een doel op zich.”

De doorontwikkeling van voice assistants gaat snel en er zullen in de toekomst veel meer mogelijkheden komen. Sinds kort kan de voice assistant verschillende typen stemmen onderscheiden en herkennen wie er aan het woord is. Ook wordt er gewerkt aan voice assistants die leren fouten te herkennen, waarna de gebruiker hier op gewezen wordt. Dit zou de controle door de zorgverlener na verslaglegging overbodig maken in de toekomst. Dit zijn allemaal vergevorderde toepassingen van voice assistants, welke de toegevoegde waarde op het gebied van efficiëntie en gebruiksgemak van de voice assistants alleen maar verder verhogen. Daarom is het van belang dat we hier ook in de zorg mee aan de slag gaan. Juist in de zorg, waar de werkdruk groeit en de registratielast hoog is, kan een voice assistant het zorgpersoneel ondersteunen.

Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden van voice assistants in de zorg of wil je bovenstaande toepassingen verder met ons verkennen? Neem dan contact op: n.klitsie@allegromedical.nl of 06-11722235

Maak anderen hierop attent:
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter