Thuismonitoring draagt bij aan zorgtransitie

Consultant en projectleider Marlot van ‘t Hof schrijft in onderstaand stuk over de bijdrage van thuismonitoring aan zorg transitie.

Thuismonitoring is een ondersteuning voor patiënten, hun mantelzorgers en zorgverleners in de behandeling van een ziekte door parameters en symptomen te monitoren op afstand. Patiënten kunnen in de eigen omgeving worden gevolgd en begeleid. De metingen die de patiënt thuis uitvoert geven inzicht in de huidige gezondheidssituatie en zorgen tegelijkertijd voor een grote bron aan informatie over de patiënt. Thuismonitoring levert een bijdrage aan zorgtransitie. Ik zie dit in de rol van de zorgverlener die, door de grote hoeveelheid beschikbare data, verschuift naar de rol van data-scientist. Een andere bijdrage vloeit voort uit het feit dat thuismonitoring patiënten in staat stelt een actieve(re) rol te spelen in de zorg voor eigen gezondheid. Patiënten (zij die wachten) gaan meer en meer zelf de regie voeren en zullen zich emanciperen tot ‘actient’: zij die regie nemen over eigen gezondheid en daar naar handelen.

“De zorg wordt zoveel mogelijk in de thuissituatie verleend, waardoor traditionele herhaalbezoeken in het ziekenhuis niet meer nodig zijn. De zorg komt naar de patiënt toe, in plaats van andersom.”

Een laatste bijdrage aan zorgtransitie die ik wil benoemen is dat zorg zoveel mogelijk in de thuissituatie wordt verleend, waardoor traditionele herhaalbezoeken in het ziekenhuis niet meer nodig zijn. De zorg komt naar de patiënt toe, in plaats van andersom. De patiënt wordt alleen nog in het ziekenhuis gezien indien de acute gezondheidstoestand van de patiënt daarom vraagt.

Verbanden tussen thuismonitoring en secundaire preventie

Naar mijn mening draagt thuismonitoring op meerdere manieren bij aan secundaire preventie. De vele metingen zorgen voor vroegtijdige signalering. Dit maakt het voor de zorgverlener mogelijk om proactief te reageren en om een dreigende acute verslechtering van de gezondheidstoestand bij de patiënt te voorkomen. Tevens zorgt thuismonitoring voor een constanter beeld van de gezondheid van de patiënt. Dit helpt de zorgverlener bijsturen met de inzet van educatie, leefstijlinterventies of eenvoudige klinische interventies. Daarnaast zie ik ook verbanden tussen thuismonitoring en secundaire preventie aan de patiëntkant. Het voordeel van thuismonitoring is dat patiënten meer regie over hun eigen gezondheid kunnen nemen. Het effect van de eigen leefstijl op de waarden die hun gezondheidstoestand weergeven is direct inzichtelijk voor de patiënt. In combinatie met de beschikking over educatiemogelijkheden binnen de applicaties zorgt dit voor meer ziekte-inzicht en zelfmanagement bij de patiënt.

De inzet in het ziekenhuis

Voor ziekenhuizen die aan de slag gaan met thuismonitoring zijn een aantal punten belangrijk. Mijn eerste advies is: begin bij de enthousiastelingen in het huis. De innovators en pioniers vinden het leuk om bezig te zijn met nieuwe concepten en zijn ook bereid om dit uit te proberen. In het project zetten zij graag een stapje extra en weten zij creatieve oplossingen te bedenken voor de hobbels in de weg. Dit komt de voortgang ten goede! Mijn tweede advies is: zorg dat de bestuurlijke lagen in de organisatie achter het project staan. Belangrijke spelers hierbij zijn bijvoorbeeld de bedrijfsvoeringsmanagers, afdelingsmanagers en de vakgroep. Voor hen is de uitwerking van het project op de zorgverlening, financiën en bedrijfsvoering van belang. Zonder deze informatie en de steun van deze partijen loopt het project een groot risico op vertraging. Mijn laatste advies is: begin het project met een kleine groep patiënten. Mijn ervaring is dat de zorgverleners eerst willen proeven aan het daadwerkelijk zorg verlenen via het concept thuismonitoring. Een aantal vragen die spelen bij hen: ‘Wat betekent dit voor mij in mijn dagelijkse zorgverlening?’, ‘Hoe beïnvloedt dit mijn tijdsindeling?’ en ‘Wat vinden patiënten ervan en werkt de technologie voldoende?’. Het geleidelijk aan wennen geeft een comfortabel gevoel bij het uitvoeren van thuismonitoring en creëert vertrouwen in het concept zelf. Vervolgens kan er vooruitgang geboekt worden door verdere opschaling.

Als consultant van ALLEGRO MEDICAL

Belangrijk in mijn projecten vind ik het bewerkstelligen van vooruitgang. Dat betekent voor mij dat ik mens en organisatie in hun kracht zet om met elkaar de gewenste resultaten te bereiken. Ik ga op zoek naar de onderlinge verbondenheid en leg deze bloot. Met de energie die dan vrijkomt, kun je echt vooruit!

Marlot van ‘t Hof
Consultant en projectleider
Telefoon: 06 15 96 36 67
E-mail: m.vanthof@allegromedical.nl

Maak anderen hierop attent:
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter