Telemonitoring van patiënten met chronisch hartfalen

Telemonitoring van patiënten met chronisch hartfalen

Nederland moet zorg op een andere manier organiseren. We zullen structureel aan de slag moeten met ‘de juiste zorg op de juiste plek’, oftewel: het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg, (dichter) bij mensen thuis en het vervangen van zorg door nieuwe vormen van zorg, zoals e-health. Een voorbeeld daarvan is het toepassen van telemonitoring voor patiënten met chronisch hartfalen.

Het aantal patiënten met chronisch hartfalen neemt ieder jaar toe. De ziekte hangt sterk samen met leeftijd. RIVM verwacht dat het aantal mensen met hartfalen met 88% stijgt door de demografische ontwikkeling in de periode 2015-2040. De verwachting is dat telemonitoring van deze patiënten leidt tot een vermindering van het aantal sterfgevallen, opnames en (spoed)zorg en tot een hogere tevredenheid bij patiënten, mantelzorgers en zorgverlener.

De kansen van telemonitoring

Bij telemonitoring krijgen patiënten meetapparatuur en digitale mogelijkheden in huis, waarmee de arts, verpleegkundige of het medisch servicecentrum hun gezondheid op afstand in de gaten houdt. Indien noodzakelijk voor de gezondheid van de patiënt, worden interventies gedaan om te voorkomen dat de patiënt zieker wordt. Hierdoor worden mogelijk (dure) spoedzorg en opnames voorkomen als gevolg van tijdig ingrijpen. Wanneer de patiënt stabiel is, is het niet nodig om voor reguliere controle naar het ziekenhuis te komen. Hiermee worden onnodige polikliniekbezoeken voorkomen.

Een springplank voor het implementeren van een nieuwe manier van zorg

Het op schaal implementeren van een andere manier van zorg verlenen is lastig. Het gedachtegoed van ‘zorg op de juiste plek’ wordt door eenieder gedragen, maar de stap naar het daadwerkelijk omgooien van bijvoorbeeld de polikliniek is groot. ‘Hebben we wel genoeg vertrouwen in deze manier van zorg verlenen?’ en ‘Hoe gaan we het betalen?’ zijn valide vragen. Telemonitoring voor patiënten met chronisch hartfalen kan als springplank worden gebruikt om zorg op de juiste plek te realiseren. Voor deze vorm van telemonitoring zijn de meeste vragen al beantwoord, het wordt steeds meer een commodity en de druk om dit als ziekenhuis te leveren neemt toe.

Waarom chronisch hartfalen?

Meerdere ziekenhuizen in Nederland bieden al thuismonitoring voor chronisch hartfalen aan. De ervaring van cardiologen met deze manier van zorg neemt toe en de uitkomsten zijn positief, evenals de wetenschappelijke onderbouwing. In onderzoek van Inglis (2010) worden 41 studies vergeleken waarin de effecten van telemonitoring voor patiënten met hartfalen worden onderzocht. Het onderzoek laat zien dat het ondersteunen van chronisch hartfalen patiënten door middel van telemonitoring het aantal gerelateerde sterfgevallen en opnames kan verlagen en tegelijkertijd de kwaliteit van leven en kennis van de patiënten over hartfalen en zelfzorg kan verbeteren.

Recent heeft de tweede kamer vastgesteld dat alle patiënten met COPD en chronisch hartfalen binnen drie jaar thuismonitoring moeten kunnen ontvangen. Deze politieke druk is een van de diverse impulsen om stakeholders in beweging zetten, zoals zorgverzekeraars. Je ziet op diverse plekken in Nederland financieringsconstructies, zoals bundeltarieven en shared savings-modellen, waarbij ziekenhuizen en zorgverzekeraars de handen in elkaar slaan om telemonitoring voor chronisch hartfalen patiënten te financieren.

Bovendien is vanaf 2019 de bekostiging van telemonitoring verbeterd. Voordat telemonitoring leidde tot een declarabel product was het noodzakelijk om elke drie maanden een fysiek consult te hebben met een patiënt. Dat is nu niet meer nodig, omdat het polikliniekbezoek per 2019 uit de zorgactiviteit voor telemonitoring is gehaald.

Diverse stakeholders zetten zich in om telemonitoring in Nederland voor alle chronisch hartfalen patiënten beschikbaar te maken. De vliegwielcoalitie van de patiëntenfederatie heeft de digitale keuzehulpen en telemonitoring van chronisch hartfalen patiënten als speerpunten, met als doel de inzet hiervan te vergroten. Dit zie je ook terug in de activiteiten van de Hartstichting en Hartraad.

Aanbieders

Diverse marktpartijen bieden thuismonitoring van chronisch hartfalen patiënten aan. Cvitals, een product van Luscii, wordt door meerdere Nederlandse ziekenhuizen ingezet voor telemonitoring van patiënten met COPD en hartfalen. Bij Cardiologie Centra Nederland wordt dit uitgevoerd door HartWacht. Ook Sananet biedt software-oplossingen voor deze patiëntengroepen.

Wie zijn wij?

Wij zijn ALLEGRO MEDICAL. Gedreven projectmanagers die ervaring hebben met het realiseren van zichtbaar resultaat, onder andere bij implementaties van telemonitoring, zowel voor patiënten met Chronische Hartfalen als voor andere groepen zoals COPD of IBD. We hebben veel kennis van de (on)mogelijkheden van telemonitoring en wat er noodzakelijk is om het te implementeren. Het realiseren van een positieve besluitvorming door vakgroep(en) en raad van bestuur is een bekend traject voor ons. Evenals de mogelijkheden voor financiering. Daarnaast beschikken we over diverse materialen, zoals protocollen, die helpen bij een snelle implementatie.

Neem voor meer informatie gerust contact met me op via d.van.gorp@allegromedical.nl.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op LinkedIn.

Maak anderen hierop attent:
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter