Tergooi: Zorg Dichterbij

De komende periode gaat Tergooi samen met Zilveren Kruis 20 procent van de huidige ziekenhuiszorg dichter naar de patiënt brengen. Een versnelde verplaatsing van zorg naar huis, een passende IT-infrastructuur en het voorkomen van zorg staan daarbij centraal. Het programma Zorg Dichterbij moet dit realiseren. Allegro Medical is verantwoordelijk voor het programmamanagement en diverse projecten die onder dit programma vallen.

Zorg Dichterbij speelt enerzijds in op de behoefte van de patiënt om de juiste zorg op de juiste plek te ontvangen. Anderzijds is de transitie hard nodig om uitdagingen als kostenstijgingen, vergrijzing en de toenemende druk op zorgprofessionals tegen te gaan. Om de doelstelling te realiseren, komen in het programma financiering, technologie en zorgproces samen.

Het programma Zorg Dichterbij bestaat uit verschillende scrumteams die de projecten uitvoeren. De projecten komen onder andere voort uit data-onderzoek, waarbij we samen met een vakgroep uitzoeken welke zorgpaden een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het verplaatsen, voorkomen of vervangen van zorg in het ziekenhuis.  

Aanpak / succesfactoren / dit werkt echt goed

  1. Een zorgverlener uit het primaire proces is eigenaar (‘product owner’). Medisch leiderschap is essentieel om de zorg opnieuw in te richten, de achterban mee te nemen en prioriteiten te stellen.
  2. De medische inhoud is leidend bij het opstarten van projecten. Niet de technologie of de innovatie. Zorgprofessionals bepalen welke interventies voor welke specifieke patiëntengroepen effect hebben en bijdragen aan de zorgtransitie. 
  3. Het programma focust op grote effecten. Met data-onderzoek toetsen we hoe groot deze effecten zijn. Voorbeelden van grote groepen zijn IBD-patiënten, COPD-patiënten of patiënten met chronisch hartfalen. Door uit te gaan van grote effecten maakt de transitie echt verschil.
  4. De aanpak richt zich op opschalen. In een pilot wordt getoetst of de interventie het verwachte effect heeft, en welke randvoorwaarden verder ingericht moeten worden. Denk aan bekostiging, definitieve techniek en organisatieontwerp. Vervolgens wordt de interventie de nieuwe standaard manier van werken. 
  5. We maken gebruik van beschikbare gelden. Projecten om zorg naar huis te verplaatsen kosten geld en vragen veel tijd van projectleiders én zorgprofessionals. Deze investering kan vergoed worden uit transformatiegelden en subsidies.
  6. Zorg Dichterbij is een samenwerking van bestuur/organisatie, zorgverzekeraar en medisch specialistisch bedrijf. Op die manier zet het programma in op duurzame bekostiging van technologie, zorg en mensen.

Deze aanpak leidt tot voldoende schaal om de ambitieuze doelstelling te behalen, duurzame financiering die opschalen mogelijk maakt en optimale inbedding in het zorgproces van patiënt én professional.