Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Gegevensuitwisseling in de Zorg

Onze collega Eelke sprak een paar medisch specialisten die moedeloos aangaven bij hun dagelijks werk soms tot wel 30 keer dezelfde medische gegevens moesten overtikken. Naast een hoop ergernis introduceert dit handmatige werk ook fouten die te vermijden zijn. Een goede gegevensuitwisseling zou dus niet alleen ergernis voorkomen, maar ook de patiëntveiligheid verbeteren.
In 2018 heeft minister Bruins meer regie genomen op het dossier elektronische gegevensuitwisseling tussen de verschillende zorgverleners. Vanuit daar is de start gegeven voor het Programma Gegevensuitwisseling in de Zorg. Dit programma geeft invulling aan het wetsvoorstel om de elektronische gegevensuitwisseling te versnellen (afgekort de Wegiz). Dit zijn dwingende afspraken om ervoor te zorgen dat al die verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren.
Eelke: “Bij het Programma Gegevensuitwisseling in de Zorg heb ik de rol van projectleider beelduitwisseling, een mooi project waar we weer een grote stap vooruit kunnen zetten. Daarnaast is het ook een grote uitdaging om dit samen met het zorgveld en de leveranciers op te pakken, maar de energie en samenwerking is goed. De juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment, de zorg weer een stap beter, dat is ons doel!”

Gelijktijdig met de bespreking van het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg in de ministerraad, deelde onze collega Eelke Toonstra zijn ervaring en kennis voor collega’s in ‘Uurtje van’. Hij is projectleider Beelduitwisseling wat onder deze wet valt. In deze rol is hij hard bezig om zorgverleners hun dagelijkse werk eenvoudiger te maken door ICT leveranciers te verplichten via een standaard beelden en bijbehorende verslagen uit te wisselen. Een complexe maar mooie opdracht!

P.S. de ministerraad is akkoord met het wetsvoorstel!