HMC: Dashboard integraal capaciteitsmanagement electieve zorg

Als onderdeel van een grote herstructurering voor toekomstbestendige zorg in de regio Haaglanden, gaat het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) de planbare, ofwel electieve, zorg anders organiseren. Onderdeel van de strategie is de integrale aansturing van electieve zorg binnen het HMC. Allegro Medical bouwt hieraan mee met een dashboard voor integraal capaciteitsmanagement.

Naast kwalitatief hoogwaardige zorg wil het HMC in het electieve centrum patiënten een hoge mate van gastvrijheid bieden. Het electief centrum zal een organisatie worden die te vergelijken is met commerciële initiatieven, waarbij het serviceniveau, de kwaliteit en het prijsniveau marktconform is. Processen verlopen soepel en met zo min mogelijk verstoringen. Om te kunnen sturen op de hele keten, van toegangstijd tot beddenhuis, wil het HMC een dashboard op basis van actuele, bestaande data.

Voor het ontwikkelen van dit dashboard is een multidisciplinair scrumteam samengesteld van business intelligence-specialisten en informatie-analisten, medisch specialist en kwaliteitsmanager. In kort-cyclische sprints geven we invulling aan zowel technische als functionele vraagstukken:

Technisch

  • Welke tool is er bruikbaar om een dashboard te ontwikkelen binnen de HMC-omgeving?
  • Wat is er nodig om deze tool in gebruik te nemen voor ontwikkeling met een multidisciplinair team en voor gebruikers op de werkvloer?
  • Van welke databron(nen) kunnen we gebruik maken?

Functioneel

  • Welke onderdelen van de keten geven we weer op het dashboard/dragen bij aan integraal capaciteitsmanagement?
  • Welke ‘metertjes’ moeten er op het dashboard staan om deze onderdelen inzichtelijk te maken?
  • Welke specifieke data-elementen zijn nodig om het dashboard te vullen?

Het resultaat is niet alleen de ontwikkeling van het dashboard, maar ook een nieuwe werkwijze waarin het dashboard continu doorontwikkeld wordt in een nauwe samenwerking van verschillende ondersteunende diensten met de werkvloer.