Gelre Ziekenhuizen & Tergooi: Implementatie MijnIBDcoach 

Met de toepassing van eHealth worden goede resultaten behaald, zoals verhogen van ervaren controle over de ziekte door de patiënt en het voorkomen van onnodige polibezoeken en ligdagen. Het betekenisvol en duurzaam implementeren van eHealth is een combinatie van de juiste techniek en de juiste aanpak. 

Het ‘in huis hebben’ van een eHealth applicatie is niet voldoende om zorginnovatie voor elkaar te krijgen. Wil je de kans vergroten dat zowel zorgprofessional als patiënt tevreden werkt met de applicatie, maar de oplossing ook duurzaam aansluit op de bedrijfsvoering en patiëntbeleving? Dan is er een gedegen implementatie aanpak nodig.  

Allegro Medical is onafhankelijk samenwerkingspartner voor ziekenhuizen en implementeert diverse eHealthoplossingen voor leveranciers zoals Sananet, Luscii, Beter Dichtbij en Caresharing. We kennen de systemen goed, maar hebben ook verstand van zorg en zorgorganisatie. Wij zijn daarom niet alleen in staat om samen met de zorgverleners en zorginstelling de juiste techniekkeuze te maken, maar ook om deze gedegen te implementeren. Hierbij vertrekken we altijd vanuit medisch oogpunt. Wat wil je veranderen? En wat is er nodig om de verandering duurzaam en betekenisvol te implementeren?  

Als voorbeeld beschrijven we hieronder de implementatie van MijnIBDcoach en de rol die Allegro Medical hierbij speelt.  

MijnIBDcoach 

De ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa zijn chronische darmontstekingen (Inflammatory Bowel Disease, hierna IBD) met grote gevolgen voor het dagelijks leven van de patiënt. 

Patiënten met IBD komen regelmatig in het ziekenhuis. Uit onderzoek (1) blijkt dat het veilig is om, wanneer MijnIBDcoach wordt gebruikt, de patiënt nog maar 1 keer per jaar op de polikliniek te zien en verder op geleide van klachten. MijnIBDcoach van Sananet biedt hulp en structuur aan patiënt en zorgverlener. De patiënt krijgt inzicht in zijn eigen gezondheidssituatie en leert de ziekte en het verloop beter te begrijpen. Hierdoor krijgt de patiënt meer grip op de ziekte. Zorgverleners kunnen met MijnIBDcoach de situatie van de patiënt beter op afstand monitoren, waardoor minder bezoeken aan het ziekenhuis nodig zijn.  

Implementatiepartner Sananet 

Als implementatiepartner van Sananet vervullen we de rol van projectleider voor de implementatie van o.a. MijnIBDcoach. Dit doen wij bijvoorbeeld in Gelre Ziekenhuizen. De aanpak vanuit Allegro Medical kenmerkt zich door het gebruik van Lean. We brengen samen met de afdeling het huidige werkproces in kaart. Daarna bepalen de zorgprofessionals welke stappen in dit proces gaan veranderen door het introduceren van de applicatie. Gezamenlijk wordt het vernieuwde werkproces ingericht. Met deze aanpak wordt het draagvlak voor het gebruik van de applicatie vergroot. Het gebruik van MijnIBDcoach wordt geïntegreerd in de werkprocessen waardoor het ‘een nieuw normaal’ wordt. Gedurende het traject ondersteunen we de zorgprofessionals in optimaal gebruik van de applicatie en evalueren we de uitkomsten. 

Projectleider/scrummaster Ziekenhuis 

Als samenwerkingspartner voor het ziekenhuis vervullen we de rol als interne projectleider/scrummaster. In Tergooi zijn we voortvarend aan de slag met de implementatie van MijnIBDcoach, zo hebben we een nieuw zorgpad en protocol ontwikkeld, succesvolle pilot met 35 patiënten uitgevoerd en een patiënt evaluatie gerealiseerd. Op dit moment zitten we in de afrondingsfase voor een duurzame bekostiging en bereiden we de opschaling voor. 

In Tergooi maken we gebruik van Agile/Scrum: in sprints van vier weken realiseren we haalbare doelstellingen. In de wekelijkse stand-ups stemmen we de werkzaamheden op elkaar af, staan we stil bij het verrichte werkzaamheden en maken we een plan voor de aankomende week. Daarnaast geeft Agile/Scrum de mogelijkheid om snel bij te kunnen sturen. Belangrijke onderdelen in onze aanpak zijn patiëntparticipatie en het inrichten van een duurzame financiering. De ervaring van de patiënt is een bepalende factor in de beslissing om het project verder op te schalen. Daarnaast moet een duurzame bekostiging gerealiseerd zijn, voordat het project verder wordt opgeschaald om de vakgroep en bedrijfsvoering zekerheid te geven dat MijnIBDcoach geen tijdige oplossing is maar voor altijd. Het resultaat van deze aanpak is een tevreden en ontlaste zorgverlener, vermindering van polibezoeken en verpleegdagen en een patiënt met een versterkte zelfregie.

 

Lees meer over ons project in Tergooi op: https://www.tergooi.nl/zorg-dichterbij/telemonitoring-ibd-patienten/ 

(1) Telemedicine for Management of Inflammatory Bowel Disease (myIBDcoach): A Pragmatic, Multicentre, Randomised Controlled Trial, Lancet, 2017