Arkin: Digitale Zorg

Collega Denise van Gorp is programma manager van het programma Digitale Zorg bij Arkin. Dit programma helpt de GGZ zorg verder te verbeteren, en met behulp van eHealth bij te dragen aan het verminderen van de wachtlijsten. Ook willen we hiermee de VIPP GGZ doelstellingen behalen. Meer weten, of sparren over een goed idee? Neem gerust contact met ons op!

#allegromedical #arkin #vippggz #jzojp

Bij Arkin is Allegro Medical betrokken bij het programma Digitale Zorg. Met bijna 20 use cases realiseren wij bij de verschillende merken een digitalisering van de organisatie. Vorige week waren er twee mooie mijlpalen te vieren waar we graag even bij stil willen staan; de livegang van Jouw Omgeving bij Arkin Jeugd&Gezin en de livegang van de Helpdesk Digitale Zorg.

Jouw Omgeving is een cliëntenportaal waarin eHealth wordt aangeboden en cliënten aan de slag kunnen met hun behandeling. Daarnaast faciliteert dit laagdrempelig contact tussen behandelaar en cliënt via chat of mail. Complimenten aan collega Marleen van der Woude die bij deze use case betrokken was! De komende periode wordt het gebruik van JouwOmgeving verder uitgebreid met blended behandeling.

De Helpdesk Digitale Zorg is een helpdesk voor cliënten die vragen hebben over het gebruik van de techniek. Lukt het niet om een app te installeren? Of geeft de computer een rare melding? Dit hoeft met hulp van de Helpdesk Digitale Zorg een digitale behandeling niet in de weg te staan. Hiermee maken we cliënten digivaardig en in staat mee te doen!

Meer weten over het programma Digitale Zorg? Neem dan gerust contact met ons op!

#digitalezorg