Netwerkgeneeskunde: kunnen we de ziekenhuizen al afbreken?

Netwerkgeneeskunde: kunnen we de ziekenhuizen al afbreken?

Ziekenhuizen zijn ooit ontstaan als logische concentratie van kennis en technologie. De vraag is echter of het in de nieuwe netwerkwereld nog nodig is om de kennis en technologie op een plek te concentreren. De motieven daarvoor worden steeds minder krachtig. Wellicht is het tijd om de ziekenhuizen weer af te breken.

Daarnaast zien we een steeds grotere zorgvraag die de komende tientallen jaren exponentieel zal toenemen. Enerzijds gedreven door de veranderende demografie; we worden steeds ouder als populatie. Anderzijds door het toepassen van nieuwe technologie; we kunnen steeds meer, dus we willen ook steeds meer.

Wat nu? Tijdens het denkdiner van ALLEGRO MEDICAL hebben we ons gebogen over de rol die netwerkgeneeskunde daar in kan spelen.

Wie pakt de lead bij de implementatie van netwerkgeneeskunde?

Helder is dat netwerkgeneeskunde, als concept, één van de antwoorden kan zijn op bovenstaande problematiek. In de discussie wie daarin de lead moet nemen wordt er een belangrijke rol toegedicht aan het ziekenhuis. Maar als een ziekenhuis medisch inhoudelijk de lead neemt, dan zal de oplossing op een regionaal verbindende manier vormgegeven moeten worden met omliggende partijen.

Wat is de rol van de verzekeraars in deze grote transitie?
Deelnemers aan de discussie zien de rol van de verzekeraars als belangrijke enabler. Zij kunnen de randvoorwaarden voor innovatie en vernieuwing scheppen in de wijze waarop bekostiging wordt vormgegeven.

Hoe kunnen we de productiviteit van de zorg mee laten stijgen?

In de discussie komen de volgende richtingen terug. Preventie aan de voordeur en achterdeur van het ziekenhuis. Voorkomen dat patiënten het ziekenhuis in gaan en voorkomen dat ze na een opname of behandeling terug moeten komen. Richt je op een nieuwe aanpak van de kwetsbare ouderen, zij zijn gebaat bij een andere wijze van behandeling. Bovendien is bij deze groep de stijging van de zorgvraag het grootst. Om de zorg haalbaar te houden, moeten we ook kritisch kijken naar welke behandelingen we wel en niet doen in bijvoorbeeld palliatieve trajecten.

Hoe gaan we om met technologie bij de implementatie van netwerkgeneeskunde?

Veel leveranciers in dit landschap zijn start ups, schaalbaarheid kan daarin best een zoektocht zijn. Kies niet te veel partners en ga bijvoorbeeld op basis van co-creatie met die partners aan de slag. Zonder partners gaat het sowieso niet; de ICT-afdelingen in de zorg zijn hiervoor te klein. Voor regionale technologieontwikkeling is standaardisatie belangrijk, daar is iedereen het over eens. Tegelijkertijd zit daar ook de zorg: gaan regionale initiatieven wel snel genoeg om tijdig oplossingen te bieden?

Maak anderen hierop attent:
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter