Krijn Schuurman

Krijn is een inspirerende project- en programmamanager met veel creativiteit. Hij heeft een passie voor innovatie in de gezondheidszorg en de daarbij behorende nieuwe technologie. Gericht op het creëren van samenwerking. Krijn is een van de oprichters van Allegro Medical. 06 47 18 08 73 k.schuurman@allegromedical.nl Meer info