Kim Verheij

Kim is een enthousiaste projectleider met ruime ervaring in digitale en innovatieve projecten, waarbij gebruikers en communicatie centraal staan. Haar analytische blik en pragmatische werkwijze gebruikt ze om mensen mee te nemen en in beweging te krijgen, zodat het gewenste resultaat wordt bereikt. Sinds mei werkt ze als consultant bij ALLEGRO MEDICAL. Als kennismaking vertelt ze over scrum in de zorg.

Scrum in de zorg

Zorg en IT groeien steeds dichter naar elkaar toe; zorgprofessionals kunnen bijna niet meer zonder ondersteunende systemen, zoals systemen voor ECG’s, beeldmanagement en natuurlijk het EPD. Scrummen is een goede methode om zorg, IT en mensen bij elkaar te brengen en snel dingen voor elkaar te krijgen in de complexe omgeving van het ziekenhuis.

Wat is Scrum?

Scrum is een framework dat voorheen gebruikt werd voor productontwikkeling, maar inmiddels veel breder ingezet wordt. In korte periodes van 2-4 weken (sprints) werken kleine teams aan een gezamenlijk resultaat met als doel om zoveel mogelijk waarde toe te voegen. Aan het einde van de sprint is er dus daadwerkelijk iets ‘af’. Deze manier van werken levert door de snelle resultaten enthousiasme op, maar ook een betere specificatie van de eisen. Scrumteams bestaan uit een product owner, scrum master en ontwikkelaars. De product owner prioriteert wat er moet gebeuren en bepaalt of hetgeen dat opgeleverd is voldoet aan de eisen. De scrum master begeleidt het proces en zorgt ervoor dat het team zich optimaal kan richten op het leveren van resultaat. De ontwikkelaars realiseren de resultaten die aan het einde van de sprint opgeleverd worden. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor dit resultaat.

Betrokkenheid, enthousiasme en snelle resultaten

Scrum werkt met een aantal vaste face-to-face overlegmomenten (sprint meetings), die altijd draaien om het resultaat dat opgeleverd moet worden. In deze sprint meetings worden de waarden van scrum geoperationaliseerd: commitment, focus, openness, respect en courage. Het werken aan een concreet gezamenlijk doel zorgt voor betrokkenheid en focus. In plaats van een oneindige lijst verbeterpunten, weet ieder teamlid precies waaraan hij werkt en wat die bijdrage betekent voor de rest van het team. Die transparantie draagt bij aan wederzijds begrip, zorgt ervoor dat problemen duidelijk zijn en dat de meest storende problemen ook echt als eerste opgelost worden. Daarmee ontstaat veel meer een gedeelde verantwoordelijkheid. De scrum master creëert daarbij een omgeving waarin teamleden elkaar kunnen aanspreken op de voortgang en om hulp kunnen vragen als ze vastlopen.
“Een functioneel beheerder die in dezelfde ruimte met de zorgprofessional aan het resultaat werkt levert zoveel meer op dan communicatie via een ticketsysteem. Natuurlijk heb je daar geen scrum voor nodig, maar het kan deze manier van werken wel een positieve impuls geven.”
Door te werken met multidisciplinaire teams ontstaat er meer gedeelde kennis en wederzijds begrip, bijvoorbeeld van IT en de dagelijkse zorgpraktijk. De snelle resultaten versterken daarnaast het enthousiasme en de betrokkenheid: er gebeurt echt iets in het team.

Scrum in de praktijk

Je kunt scrum inzetten voor allerlei projecten, bijvoorbeeld om een Hospital at Home project te realiseren. Alle taken die al bekend zijn, kunnen direct op de backlog, denk aan het uitwerken van een medisch protocol en de invulling van de financiën. Gedurende het project wordt de backlog aangevuld, bijvoorbeeld als bij het uitwerken van het medisch protocol blijkt dat er een technologische aanpassing nodig is. Dit kun je dan gewoon in een van de volgende sprints oppakken, afhankelijk van de prioriteit. Door die flexibiliteit ben je steeds met de juiste dingen bezig.

Als consultant van Allegro Medical

Ik heb inmiddels in een aantal zorgprojecten zelf kunnen ervaren dat scrum veel brengt in de zorg, zoals meer resultaatgerichtheid, focus en wederzijds begrip. Als scrum master kan ik daaraan bijdragen door de optimale omstandigheden te creëren voor het behalen van resultaat en teams te begeleiden in deze denkwijze. Het doel is dat zorg- en IT-professionals elkaar beter begrijpen. Zo kunnen we de beste oplossingen realiseren. Kim Verheij Consultant en projectleider 06 41 78 23 33 k.verheij@allegromedical.nl Meer info