Intelligent Capaciteitsmanagement, wetenschap én leiderschap

Intelligent Capaciteitsmanagement, wetenschap én leiderschap

In de afgelopen weken is in elk ziekenhuis gewerkt met integraal capaciteitsmanagement (ICM), ongeacht of en in hoeverre ICM al vóór de COVID19 crisis was ingericht. Deze ervaring biedt kansen voor structurele verbetering van de zorg- en resource planning. Voor de korte termijn bij het weer starten van reguliere zorg. En op de lange termijn als u waarde moet blijven bieden voor patiënten, zuinig bent op de schaarse medewerkers en u tegelijkertijd de productiviteit wilt optimaliseren. Het echte verschil wordt gemaakt als u de wendbaarheid en het reactievermogen van de organisatie versterkt. Een belangrijke voorwaarde om dit te realiseren wordt u door de crisis aangereikt. De potentiële winst is enorm.

Als we één ding van de Corona crisis leren is het dat ziekenhuizen beter zouden kunnen inspelen op onverwachte en soms bijna voor onmogelijk gehouden scenario’s. In het klein hebben bijna alle ziekenhuizen in ons land dit al eerder aan den lijve ondervonden. De griepepidemie van 2017 – 2018 is een voor de hand liggend voorbeeld. Maar denk ook aan het last minute annuleren van complexe oncologische ingrepen omdat er op de IC toch geen bed vrij bleek te zijn voor de postoperatieve opvang. Of de voortdurende druk door overbelasting van verpleegkundigen en dure oplossingen door inhuur van PNIL om onnodige pieken en dalen in de bezetting van verpleegafdelingen te “repareren”.

Intelligent capaciteitsmanagement

Met behulp van de juiste data, voorspellende wetenschappelijke modellen en de inzet van de juiste tools kunnen het zorgproces en de resources van polikliniek tot en met ligdagen en ontslag in samenhang worden gepland. Ondersteunende ICT tools zijn vaak al voorhanden. Net zo belangrijk is het echter om nieuwe processen rondom planning te definiëren en te implementeren. Zodanig dat Integraal Capaciteitsmanagement vanuit één gedeeld perspectief wordt vormgegeven en dat er voldoende ruimte en flexibiliteit is om te kunnen sturen op het onverwachte. Hiermee kan de stap gezet worden naar intelligent, toekomstbestendig capaciteitsmanagement.

Leiderschap gevraagd

Flexibele processen waarmee je onzekerheid kunt opvangen, vragen om flexibiliteit van mensen. Flexibiliteit om nieuwe keuzes te maken en deze regelmatig te evalueren. Kiezen om, niet alleen in crisistijd, prioriteit te geven aan die zorg die echt nodig is en waarde toevoegt voor de patiënt. Kiezen voor transparante actuele data om op te sturen en aannames uit de verleden tijd durven te herzien. Kiezen om roosters of delen daarvan
kort-cyclisch aan te kunnen passen om (plotselinge) fluctuaties in het aanbod op te kunnen vangen. Kiezen voor het ziekenhuisbelang en elkaar binnen het ziekenhuis ook capaciteit te gunnen. De saamhorigheid en het teamgevoel die nodig zijn om deze keuzes te kunnen maken en vast te houden, zijn nog nooit zo sterk aanwezig geweest als nu. U als bestuurder, specialist of manager kunt daarom nu de stappen zetten om capaciteitsmanagement duurzaam te verbeteren en daarmee uw ziekenhuis toekomstbestendiger te maken.

Kleine praktische stappen

Wij kiezen ervoor om samen met vakgroepen tastbare resultaten te realiseren aan de hand van concrete en behapbare casuïstiek. Is de werkvoorraad van Orthopedie hoog en leidt die tot te lange wachtlijsten? Worden te veel OK-programma’s laat geannuleerd en niet meer opgevuld? Of is het juist de afstemming tussen functieonderzoek en interventiekamer die sterk verbeterd moet worden?
De eerste stap is altijd validatie en objectivering van het probleem door analyse van data en van het planproces. Door onze agile aanpak zijn resultaten er eerder in een aantal weken dan in een aantal maanden. Aanwezige ICT-tools worden doorontwikkeld of nieuwe zorgvuldig geselecteerd. Specialisten en bestuurders zijn eigenaar van de verandering en wij helpen, faciliteren én realiseren.

Meer weten? Neem contact op Ignats Landsbergen:
06 53386482 of i.landsbergen@allegromedical.nl

Schrijf je nu in voor de webinar intelligent capaciteitsmanagement van vrijdag 3 juli 15:30:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-webinar-intelligent-capaciteitsmanagement-110595223290?aff=ebdssbonlinesearch&utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-source=cp&utm-term=destsearch

Maak anderen hierop attent:
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter