Infarct in de zorg: hoe nu verder?

Infarct in de zorg: hoe nu verder?

RTL Nieuws[1] constateert dat er gemiddeld 560 ziekenhuisbedden bezet worden gehouden door patiënten die al lang ontslagen hadden moeten worden. Dit probleem van de zogenoemde ‘verkeerde bedden’ is iets wat de zorginstellingen al langer bezig houdt. Hoe kunnen we omgaan met deze ‘verkeerde bedden’? En waar valt winst te behalen?

De ‘verkeerde bedden’ zijn een signaal van een vastgelopen zorgketen. Het onderzoek definieert een drietal problemen:

  1. De stijging in ‘verkeerde bedden’ zorgt voor een stagnatie in andere zorg. Aan de voorkant worstelen huisartsen en ambulances om patiënten te plaatsen. Dit komt bijvoorbeeld doordat ziekenhuizen de instroom van patiënten beperken door het (gedeeltelijk) sluiten van de Spoedeisende Hulp en het uitstellen van operaties.
  2. In ziekenhuizen stagneert de uitstroom. Patiënten die geen zorg meer nodig hebben in het ziekenhuis kunnen niet naar het verpleeghuis of in de thuiszorg, omdat er geen plek voor hen is. De belangrijkste reden voor deze stagnatie is het tekort aan bedden in de verpleeghuizen. Dit wordt mede veroorzaakt door de personeelstekorten, wat ook een groot issue is in de thuiszorg.
  3. De verpleeghuizen, revalidatie, ggz of woning met wijkverpleging hebben te maken met groeiende wachtlijsten en een tekort aan personeel.

Hiermee lijkt zich een infarct te voltrekken in de zorg. Een simpele oplossing lijkt zich aan te dienen voor bovenstaande problemen: meer personeel! Maar wat als we verder kijken dan deze overduidelijke oplossingsrichting? Welke oplossingen kunnen zorginstellingen op dit moment zelf implementeren, zonder daarbij afhankelijk te zijn van de arbeidsmarkt? In dit artikel bespreken we een aantal oplossingsrichtingen.

Het voorkomen van ziekenhuiszorg door telemonitoring

Een eerste oplossing kan worden gezocht in het voorkomen van ziekenhuiszorg. Dit kan door het vroegtijdig signaleren van een veranderende zorgbehoefte, door de inzet van technologie. Door bijvoorbeeld patiënten met een chronische ziekte, kwetsbaarheid of comorbiditeit thuis te monitoren, kan een verslechtering tijdig worden gesignaleerd. Hierdoor kan worden voorkomen dat de patiënt op de SEH en daarmee op een ziekenhuisbed terecht komt.

Efficiënter inzetten van personeel met behulp van medische service centra

Een tweede mogelijke oplossing kan worden gezocht in het inzetten van ondersteunende diensten zoals medische service centra. Een medische service centrum biedt zorg op afstand aan zorginstellingen en huisartsen. Wanneer een VVT-instelling bijvoorbeeld gebruik maakt van personenalarmering met het medische service centrum als tussenstation kan bijgedragen worden aan de efficiëntere inzet van personeel. Een medisch service centrum kan de druk op de thuiszorg en wijkverpleging ook verminderen door op afstand  zorg te leveren door middel van videomonitoring of beeldbellen.

Inzet van een regionaal transferteam

Een derde oplossing kan worden gezocht in de oprichting van een zogenaamd centraal, regionaal transferteam. Door de inzet van een regionaal transferteam wordt de uitstroom van patiënten vanuit het ziekenhuis verbeterd en wordt er efficiënter gewerkt. Het transferteam bewaart het regionale overzicht van beschikbare verpleeghuisbedden en de patiënten in de ziekenhuizen die voor deze bedden in aanmerking komen. Dit voorkomt onnodige afstemming, omdat alle informatie op een centrale plek beschikbaar is. Het Regionaal transferpunt Salland is hier een werkend voorbeeld van[2].

Een potentiële kans is dat deze regionale transferteams al ingezet kunnen worden vanaf de Spoedeisende Hulp (SEH). Patiënten op de SEH kunnen hierdoor rekenen op passende zorg. Wanneer er geen verpleeghuisbed beschikbaar is kan er rechtstreeks worden gezocht naar alternatieven. Op deze manier hoeven patiënten zonder ziekenhuisindicatie niet opgenomen te worden en kunnen verkeerde bedden worden voorkomen.

Bij ALLEGRO MEDICAL hebben we verstand van procesoptimalisaties in de keten, e-health implementaties en het oprichten van regionale samenwerkingsverbanden. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!


[1] Zorginfarct: elke dag minstens 560 ziekenhuisbedden onnodig bezet. RTL Nieuws. 10-02-2020. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5015691/zorginfarct-verkeerde-bedden-personeelstekort

[2] Regionaal Transferpunt zorgt voor optimaal gebruik van beschikbare bedden. Zorgvisie. 7-02-2020. https://www.zorgvisie.nl/regionaal-transferpunt-zorgt-voor-optimaal-gebruik-van-beschikbare-bedden/

Maak anderen hierop attent:
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter