Hospital at home

De zorg verandert. De stijgende zorgvraag de komende jaren stelt ons voor het vraagstuk hoe we de kwaliteit van zorg minimaal gelijk kunnen houden zonder dat de kosten exploderen. Eén van de antwoorden is dat nieuwe technologie ons in toenemende mate in staat stelt de zorg rondom de patiënt beter te organiseren. De ziekenhuiszorg kan deels naar huis. ALLEGRO MEDICAL begeleidt zorgorganisaties met een concrete en resultaatgerichte aanpak om een solide basis te leggen voor wat wij noemen Hospital at home.

Onder Hospital at home verstaan we ziekenhuiszorg zo dicht mogelijk bij de thuissituatie. Het uitgangspunt daarbij is dat de verantwoordelijkheidsverdeling in uitvoerende zin niet verandert. Een klinisch traject wordt een klinisch traject thuis, een poliklinisch traject wordt een poliklinisch traject thuis. Ook de uitvoering van zorgactiviteiten hoeft niet te wijzigen, wel kunnen andere partijen delen van de keten invullen.

Meer kwaliteit voor de patiënt, meer efficiëntie

ALLEGRO MEDICAL gelooft dat Hospital at home een bijdrage kan leveren aan meer kwaliteit en soms ook efficiëntie in de zorg. Door de keten slimmer in te richten kunnen we het leveren van goede zorg aan een groeiende stroom patiënten in de toekomst haalbaar en betaalbaar houden. Kwaliteit van zorg  staat daarbij voorop.

Ziekenhuizen waren ooit de enige plek waar bepaalde zorg geleverd kon worden. Met de voortschrijdende technologie is dat elke keer maar weer de vraag. De techniek is toegankelijker en kan gedistribueerd worden, het netwerk is beschikbaar en mensen uit alle leeftijdsklassen zijn met elkaar verbonden.

“Goede glucosemeters of bloeddrukmeters zijn niet meer zo bijzonder, dus is het wel nodig om daarvoor kilometers te maken naar een ziekenhuis?”

Hospital at home kent op dit moment verschillende verschijningsvormen, zoals telemonitoring of medicatie thuis. In de toekomst zou zelfs intensieve bewaking deels op afstand thuis plaats kunnen vinden.

Resultaatgerichte aanpak vanuit use cases

De aanpak die ALLEGRO MEDICAL hanteert, gaat uit van kansrijke initiatieven die we organiseren langs de as van use cases. Zo’n use case is een specifieke situatie: Wat voor zorg lever je op welke manier aan wie. Uitgaande van de use case en de betrokkenen in het netwerk richt onze aanpak zich op:

  • Medisch protocol: het omschrijven van het huidige protocol naar een thuis uitvoerbare variant;
  • Organisatie: hoe organiseren we de zorg wanneer we deze verplaatsen?;
  • Technologie en informatievoorziening: het inrichten van een sluitende informatievoorziening;
  • Financiën/bekostiging: afspraken en overeenkomst over vergoedingen;
  • Proefdraaien: proberen en leren met een groep geschikte patiënten;
  • Gedragsverandering: opleiding om gedragsverandering bij professionals in gang te zetten.

“Om Hospital at home te laten slagen, moeten we vanuit pilots kunnen opschalen naar het aanbieden aan alle geschikte patiënten. En de hele vakgroep moet meedoen.”

Een van de uitdagingen die we moeten overwinnen is opschalen. Tot op heden is de nieuwe werkwijze doorgaans niet de standaard. In plaats daarvan laten we de keuze bij de patiënt en zijn vooral vooroplopende, innovatieve specialisten betrokken. Om Hospital at home te laten slagen, moeten alle (geschikte) patiënten en de hele vakgroep mee in de nieuwe werkwijze. Deze uitdaging nemen we mee in de opzet van projecten.

Samen met ALLEGRO MEDICAL bouwen aan Hospital at Home

ALLEGRO MEDICAL gaat uit van een resultaatgerichte aanpak waarbij het hele zorgnetwerk betrokken is. Van pilot tot opschalen. Wij brengen daarbij diverse use cases in die we zelf begeleiden in andere ziekenhuizen of waarover we kennis hebben opgebouwd.

Ook aan de slag met Hospital at home? Neem dan gerust contact op, we denken graag mee.

Ruud Davids
Partner en projectleider
E: r.davids@allegromedical.nl
T: 06 13 37 18 00