(Geen) paniek: een griepepidemie

(Geen) paniek: een griepepidemie

De griepepidemie van de winter 2017-2018 heeft maar liefst 18 weken geduurd. Dit was een stuk langer dan verwacht. De hevigheid van de griepepidemie zorgde voor een toenemende druk op zorgprofessionals en -instellingen. Onder andere opnamestops en hoog ziekteverzuim onder personeel waren het gevolg. Wat is er tijdens deze griepepidemie gebeurd en wat kan er in volgende epidemieën worden gedaan om de gevolgen voor ziekenhuizen te beperken?

Verdieping in de griepepidemie

Tijd om eens te duiken in de cijfers rondom de griep. Als we de griepepidemie van 2017-2018 vergelijken met 2016-2017 dan:

  • Is het aantal ziektegevallen met 80% toegenomen;
  • Is het aantal bezoeken aan de huisarts van mensen met griep gerelateerde klachten met 56% toegenomen;
  • Is het aantal opnames van mensen met griep gerelateerde klachten met 146% toegenomen en;
    Is de sterfte met 27% toegenomen.

De stijgingen die hierboven worden weergegeven zijn onevenredig met de toename in de duur van de epidemie: deze bedroeg 20%.

Het toenemende aantal opnames tijdens een griepepidemie zorgt bij ziekenhuizen voor problemen in de capaciteit:

  • Op basis van de cijfers van het RIVM zijn er gedurende de epidemie van 2017/2018: 16.000 griep gerelateerde opnames in ziekenhuizen geweest. Dit zijn er 889 per week.
  • Uitgaande van 79 ziekenhuisorganisaties in Nederland zijn dit gemiddeld 11 extra opnames per week per ziekenhuisorganisatie.
  • Wanneer we dit vergelijken met de extra opnames tijdens de epidemie in 2016/2017 komen we op gemiddeld 5 extra opnames per week per ziekenhuisorganisatie: een stijging van 120%.

Oplossingsrichtingen voor toenemende problemen

Tot op heden wordt er door ziekenhuizen vaak ad hoc gereageerd op problematiek tijdens de griepepidemie. Dat kan anders. De conclusie is dat een ziekenhuis zich nog beter kan voorbereiden op een griepepidemie. Wat zijn concrete acties die genomen kunnen worden?

1. De zorg rondom de griep in de keten moet beter georganiseerd worden. Hierbij is coördinatie en informatie-uitwisseling op regionaal niveau wenselijk. Een coördinerende partij kan in de gaten houden welke ziekenhuizen capaciteit hebben om patiënten op te vangen. Hiermee wordt de algehele druk op de ziekenhuizen verminderd. Als er binnen het eigen ziekenhuis geen plek is om de patiënt op te nemen hoeft er niet met tal van ziekenhuizen in de regio te worden gebeld om een plek voor de patiënt te vinden. Dit kan worden overgelaten aan de coördinerende partij. Dit is niet alleen een lastenverlichting voor het ziekenhuis, ook de patiënt profiteert: er wordt sneller een bed gevonden.

2. Daarnaast kan triage aan de poort van het ziekenhuis verbeterd worden: hoe kunnen patiënten voor wie het beter is om niet in het ziekenhuis te zijn buiten de muren worden gehouden? Denk hierbij aan kwetsbare patiënten waarvoor een ziekenhuisopname consequenties voor het algeheel functioneren heeft. Hierbij is een grote rol voor de huisarts weggelegd. Daarnaast kan worden gedacht aan de sneltest griep zoals op meerdere spoedeisende hulpen in Nederland al wordt ingezet.

3. In het ziekenhuis zelf kan outbreak management uitkomst bieden: wie hebben we liggen met griep en waar bevinden deze patiënten zich? Bijvoorbeeld door concentratie van patiënten met griep, waardoor isolatie maatregelen makkelijker worden om te nemen. Een afdeling specifiek voor patiënten met griepverschijnselen behoort hier tot de mogelijkheden.

Kunnen wij iets voor uw zorginstelling betekenen in de organisatie van de komende griepepidemie? Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Marleen van der Woude
Consultant en projectleider
Telefoon: 06-23380817
Email: m.vanderwoude@allegromedical.nl

Maak anderen hierop attent:
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter