Een terugblik op de diverse opdrachten bij Noordwest Ziekenhuisgroep

Een terugblik op de diverse opdrachten bij Noordwest Ziekenhuisgroep

Half juli heb ik mijn drie deelopdrachten binnen de OK-organisatie van Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) afgerond. Gedurende 3 maanden heb ik mij ingezet voor een aantal projecten die voortvloeide uit de COVID-19 crisis. Deze projecten hadden te maken met digitalisering, verpleegkundig leiderschap en het optimaliseren van logistieke processen. In dit blog blik ik terug op deze deelopdrachten en neem ik jullie mee in wat mij is opgevallen tijdens deze projecten.

1,5 meter samenleving

In het eerste project heb ik meegewerkt aan de opstart van het digitaliseren van de preoperatieve screening Anesthesie wat plaatsvond op het opnameplein. Binnen het opnameplein worden patiënten die een operatie moeten ondergaan eerst fysiek gescreend, waar het invullen van een vragenlijst voor het anesthesiedeel onderdeel van is. De anesthesiologen binnen deze poli ambieerde al langer een digitale screening, maar door de prioriteit van andere projecten binnen het ziekenhuis kwam dit idee niet van de grond. De COVID-19 crisis heeft dit doen veranderen; doordat minder patiënten het ziekenhuis mogen betreden vanwege de 1,5 meter samenleving mocht dit project versneld worden doorgevoerd. Hierbij kwamen verschillende aspecten kijken, zoals:

  • Welke technologie leverancier ondersteunt deze digitalisering het beste?
  • Hoe komt de toekomstige werkwijze eruit te zien?
  • Hoe wordt deze nieuwe manier van zorg verlenen gefinancierd?
  • Hoe wordt de patiënt optimaal meegenomen in dit proces?

Samen met het unithoofd van het opnameplein, ICT en een drietal anesthesiologen hebben wij deze vragen beantwoord. De volgende stap is de definitieve keuze van de technologie leverancier en het implementatie traject.

Wat ik opvallend vond binnen deze opdracht is dat er al veel technologische oplossingen zijn voor het digitaal screenen op het opnameplein, maar dat een koppeling van deze oplossing met het Elektronische Patiënten Dossier (EPD) complex blijkt te zijn. Dit maakt dat dit project minder gemakkelijk en snel geïmplementeerd kan worden dan verwacht. Ook wil Noordwest dat er eerst gekeken gaat worden of de mogelijkheid tot digitaal screenen in HiX te realiseren is.

Meer aandacht voor verpleegkundig leiderschap

Door de COVID-19 crisis ontstond er door de afschaling van de reguliere zorg ook wat meer ruimte om ideeën naast de alledaagse werkwijze op te pakken. Dit gaf mij de gelegenheid om te helpen bij de opstart van het gedachtegoed Excellente Zorg van de beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen (V&VN) binnen de Recovery/Holding. Het doel van Excellente Zorg is het verpleegkundige vak in haar kracht zetten en verpleegkundig leiderschap stimuleren. De eerste stap binnen dit project was de verdieping in het onderwerp en het leggen van contact met de V&VN en andere deelnemende ziekenhuizen. Vervolgens heb ik samen met de Chief Nurse Information Officer (CNIO), de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) en het unithoofd van de Recovery/Holding een aantal scenario’s aangaande Excellente Zorg op papier gezet. Dit hielp ons bij de gesprekken die we vervolgens hebben gevoerd met de afdeling Personeel & Organisatie (P&O) en de afdeling Patiëntbeleving. De vervolgstap binnen dit project is het doen van een nulmeting, zodat er vanaf daar gekeken kan worden hoe Excellente Zorg verder uitgewerkt kan worden binnen NWZ.

Wat mij opviel binnen dit project is dat er onbewust al veel aandacht werd geschonken aan verpleegkundig leiderschap, bijvoorbeeld binnen de Noordwest Academy en de VAR. Ook bleek dat er al bepaalde metingen werden uitgevoerd binnen het ziekenhuis waar gebruik van kan worden gemaakt bij het doen van de nulmeting. Dit maakt dat dit project sneller uitgevoerd kan worden dan verwacht.

Opschalen reguliere zorg

Een derde deelproject had betrekking op het optimaliseren van de logistieke processen binnen het OK-complex. Als gevolg van de COVID-19 crisis moet veel uitgestelde zorg worden ingehaald. Om deze uitgestelde zorg zo snel mogelijk te verminderen is er naast de twee hoofdlocaties Alkmaar en Den Helder een derde OK-locatie bijgekomen. Met de komst van dit besluit moet deze nieuwe OK-locatie ook worden bevoorraad van het benodigde instrumentarium, zonder al te veel investeringen. Daarom is de ambitie van NWZ om alle OK-locaties te bevoorraden vanuit een regionaal logistiek centrum (RLC) door vraaggestuurd te werk te gaan. Dit betekend dat van te voren bekend moet zijn welke ingrepen gepland staan, zodat het logistieke centrum op tijd het juiste instrumentarium aan kan leveren op de juiste locatie.

Voordat dit project van start zal gaan is mij gevraagd om een stakeholderanalyse uit te voeren. Ik ben in gesprek gegaan met 17 verschillende stakeholders om te achterhalen wat zij nodig hebben om dit project versneld te kunnen doorvoeren. Van deze uitkomsten heb ik een presentatie gemaakt met daarin een opsomming van algemene/minimale benodigdheden en een uiteindelijk advies. Deze presentatie is gepresenteerd aan het OK-management en de werkgroep uitgestelde zorg.

Opvallend binnen dit project is dat dit project van zo’n grote omvang is, dat het de gehele OK-organisatie, de afdeling Inkoop en de afdeling Logistiek geraakt zullen worden. Daarnaast zal deze nieuwe manier van werken gepaard gaan met een cultuur verandering binnen NWZ. Daarom zal er veel aandacht aan dit project moeten worden besteed.

Ik ben blij met de bijdrage die ik aan deze projecten heb kunnen leveren en dat de verschillende afdelingen nu verder kunnen bouwen aan waar wij mee zijn begonnen! Wil je meer weten? Neem gerust contact met mij op!

 

 

Maak anderen hierop attent:
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter