Digitale ontwikkelingen in de geboortezorg: wat dan?

Digitale ontwikkelingen in de geboortezorg: wat dan?

In de geboortezorg liggen veel kansen op het vlak van digitale zorgverlening of, om in de juiste termen te spreken, het leveren van Juiste Zorg op de Juiste Plek. Naar aanleiding van de positieve reacties op het artikel Virtueel Moeder/Kind centrum (heb je die gemist? Klik dan hier) gaan we in dit artikel dieper in op een tweetal use cases voor de geboortezorg.

De Juiste zorg op de Juiste plek is niet alleen iets van de ziekenhuizen, maar ook voor andere domeinen. Eén van die domeinen is de geboortezorg.  

Safe@Home

Het UMCU en het Diakonessenhuis zijn in 2018 gestart met een onderzoek waarin wordt gekeken naar de toegevoegde waarde van thuismonitoring van zwangere vrouwen met een hogere kans op een hoge bloeddruk. Dit is één van de meest voorkomende complicaties tijdens de zwangerschap en kan voor zowel de moeder als het kind gevaarlijk zijn.

Vrouwen met een hogere kans op een hoge bloeddruk moeten varierend van eens per twee weken tot drie keer per week naar het ziekenhuis om de bloeddruk te laten meten en het hartritme van de baby te controleren. De belasting voor deze vrouwen is hierbij groot.

In de Safe@Home studie wordt deze zorg naar huis verplaatst. Vrouwen meten thuis hun bloeddruk met de meegegeven meetapparatuur. De gegevens worden via een app verzonden naar het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis. De zorgverlener kan deze elke dag bekijken.

De eerste resultaten van de Safe@Home studie zijn positief. Omdat er op deze manier dagelijks gecontroleerd wordt, voelen de vrouwen zich veiliger en omdat er eenvoudig thuis vanaf de bank gemeten kan worden, kost het veel minder tijd[1].

Sense4Baby

Een tweede ontwikkeling is de mogelijkheid voor een zwangere vrouw om thuis zelf een CTG te maken. De Sense4Baby is een mobiele uitvoering van een CTG apparaat. Alle metingen die normaal in het ziekenhuis worden uitgevoerd verricht de zwangere nu thuis. De data wordt via de cloud verstuurd naar het portal van Sense4Baby. Het is ook mogelijk een koppeling met het elektronisch patiëntendossier te maken[2].

De behandelend arts kan de CTG op afstand beoordelen. Dit bespaart de zwangere vrouw frequente polibezoeken of een ziekenhuisopname. Naar schatting zou dit voor 40.000 vrouwen een oplossing kunnen bieden[3].

Naast een CTG thuis kunnen maken in opdracht van het ziekenhuis biedt Sense4Baby ook de mogelijkheid voor de verloskundige om in de eerste lijn een CTG te maken. Voor de vrouw betekent dit geen bezoek aan het ziekenhuis en tóch een CTG met de eigen verloskundige. Bij twijfel over de uitslag kan de verloskundige alsnog contact opnemen met het ziekenhuis[4].

Klaar voor de toekomst

Bovenstaande use cases en alle vele andere intiatieven die in de geboortezorg ontstaan kunnen bijdragen aan de gezamenlijke opgave om de zorg op een andere manier te organiseren: dicht bij huis waar kan, ver weg waar het moet.

Heb je hulp nodig bij het selecteren of implementeren van digitale oplossingen in de geboortezorg? Allegro Medical kan je hierbij helpen! Neem gerust contact op als je meer wil weten.


[1] Thuismonitoring voor zwangere vrouwen. 2018. https://www.umcutrecht.nl/nl/Nieuws/Thuismonitoring-voor-zwangere-vrouwen

[2] ICT Group – Remote monitoren van risicozwangerschappen. https://ict.eu/nl/healthcare/verloskundige-it-oplossingen/sense4baby/

[3] Zwangere kan thuis CTG-scan maken. 2016. https://www.skipr.nl/nieuws/zwangere-kan-thuis-ctg-scan-maken/

[4] ICT Group – Remote monitoren van risicozwangerschappen. https://ict.eu/nl/healthcare/verloskundige-it-oplossingen/sense4baby/

Maak anderen hierop attent:
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter