De toekomst van PGO’s (deel 2)

De toekomst van PGO’s (deel 2)

Wat is er nodig om een vliegende start te maken in het gebruiken van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)? Nog een heleboel, blijkt uit een door Allegro Medical en Salves georganiseerde kennissessie over informatie-uitwisseling in de zorg. Tie Tjee van IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) benoemt hierbij een belangrijk aspect: het financieringsmodel van PGO’s.

Hoewel de groep aanwezigen positief tegenover informatie-uitwisseling in de zorg staat, benoemt Tie ook dat zijn positieve oordeel verbonden is aan het financieringsvraagstuk. “Als er geen business case is, of komt, ben ik niet positief over het succes van PGO’s” geeft Tie aan. De vraag hoe deze business case eruit moet komen te zien is echter een lastige.

“Zo lang de vraag over financiering niet beantwoord is, zijn PGO’s geen lang leven beschoren.”

Geholpen door een impulsfinanciering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn leveranciers voortvarend aan de slag gegaan met de ontwikkeling van PGO’s. Naast deze initiële financiering hebben zij een subsidie per geïncludeerde patiënt in het vooruitzicht. Deze subsidie loopt echter maar tot 2020. Hoe PGO-leveranciers vanaf dat moment de financiering moeten regelen, bijvoorbeeld voor benodigd onderhoud en doorontwikkeling, moet nog blijken. Hoe dan ook: “subsidie is nog geen business case. Zo lang de vraag over financiering niet beantwoord is, zijn PGO’s geen lang leven beschoren,” aldus Tie.

Bekijk onderstaand fragment, waarin Tie zijn visie op de PGO’s toelicht.

Maak anderen hierop attent:
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter