Data driven healthcare

Het verhogen van kwaliteit en verbeteren van efficiëntie op basis van data is in grote klantgerichte bedrijven al in volle gang. In zorginstellingen biedt het sturen op data nog veel kansen. ALLEGRO MEDICAL maakt gebruik van kennis en ervaring uit het bedrijfsleven om die kansen te signaleren en de zorg meer en beter gebruik te laten maken van de beschikbare data.

Hoe kun je als zorginstelling met behulp van data de zorgkwaliteit en bedrijfsvoering verbeteren? Dat is de centrale vraag waar het bij data driven healthcare of data gedreven zorg om draait. Die data kan afkomstig zijn uit diverse databronnen: patiëntendossiers en de administratieve registraties die daarmee samenhangen, maar in toenemende mate ook sensordata die patiënten en (nog) niet-patiënten zelf genereren met hun telefoons, smart watches en andere wearables. Data driven healthcare draait om het goed toepassen en slim combineren en interpreteren van al deze databronnen, om zodoende de zorg inhoudelijk en procesmatig te optimaliseren.

Data als ondersteuning voor diagnose en besluitvorming

Het gebruik van data in de zorg is niet nieuw; voor alle reguliere behandelingen is op basis van (onderzoeks)data geconcludeerd wat werkt en wat niet. Nieuw is de mogelijkheid om grote hoeveelheden beschikbare data te combineren. Zoveel dat een mens de data niet meer kan interpreteren; hiervoor wordt gebruik gemaakt van intelligente software (kunstmatige intelligentie / artificial intelligence, AI). Dit levert op medisch gebied diverse nieuwe toepassingen op voor diagnose en besluitvorming.

Een voorbeeld hiervan is het beoordelen van beelden. Een computer is heel goed in staat om een afwijking vast te stellen op basis van grote hoeveelheden historische data. Je kunt een computer ‘leren’ hoe een normale ECG of CT eruit ziet binnen een bepaalde context (met alle variatie die daarbij voorkomt), waardoor een arts alleen de afwijkende beelden hoeft te beoordelen. 

“Het gebruik van data zal de rol van de zorgprofessional veranderen, afhankelijk van het specialisme zeer ingrijpend. Zo wordt een radioloog steeds meer een datawetenschapper. De verwachting is dat er over tien jaar geen radioloog meer is die geen gebruik maakt van AI.” 

Processen personaliseren

Een andere toepassing is personalized medicine. In plaats van generieke oplossingen die het beste werken voor de gemiddelde patiënt, kan op basis van data een behandeling voorgesteld worden die het beste past bij een patiënt met specifieke eigenschappen. Zo kan het zijn dat de blaasontsteking van een mannelijke patiënt van 79 jaar oud beter behandeld kan worden met een ander antibioticum dan de blaasontsteking van een vrouwelijke patiënt van 20 jaar. Het gaat daarbij om een kansberekening: de kans is bijvoorbeeld 99% dat antibioticum X voor deze patiënt werkt, en 87% voor antibioticum Y. Hoe meer eigenschappen er meegenomen worden, hoe ingewikkelder de kansberekening wordt – vandaar dat er intelligente software voor nodig is. 

Ook organisatorische en andere niet-medische data is waardevol. Deze data kan gebruikt worden voor het optimaliseren van processen. De doorloop van patiënten op OK’s, of de patient journey door het ziekenhuis bijvoorbeeld. Een ziekenhuis heeft in zekere zin vergelijkbare logistieke uitdagingen als een bedrijf als Schiphol. Daar wordt een grote hoeveelheid aan databronnen gebruikt om de reiziger optimaal te assisteren en te begeleiden tijdens z’n journey. Denk aan het weer, files, mogelijke treinstoringen én natuurlijk alle data van vliegtuigen en bezoekersstromen op de luchthaven zelf. In de zorg is op dat vlak nog veel verbetering mogelijk. 

Without data you’re just another person with an opinion

Data kunnen een bepaalde behandeling onderbouwen, zoals bij de keuze voor een bepaald antibioticum bij blaasontsteking, maar ook in andere situaties kunnen data een goede onderbouwing bieden van problemen of oplossingen. De fase waarin meningen verdeeld zijn over de ernst van een probleem kan bijvoorbeeld worden overgeslagen; de uitgangssituatie blijkt wel uit de data. 

Naast onderbouwing kan data gebruikt worden om (bij) te sturen. Dynamische data, bijvoorbeeld in de vorm van een dashboard, geven realtime inzicht in de situatie en maken het mogelijk om direct bij te sturen wanneer daar aanleiding voor is. Als er voldoende data beschikbaar zijn, kun je op basis daarvan zelfs voorspellingen doen, zodat problemen of knelpunten kunnen worden voorkomen. 

Aan de slag met data driven healthcare

Goed gebruik maken van data de data vraagt om expertise en vertrouwen. Zeker ook omdat het analyseren van (proces)data ertoe kan leiden dat onvolkomenheden in de organisatie pijnlijk blootgelegd worden. Sturen op basis van data vergt dus een cultuuromslag; er moet een gedeeld vertrouwen zijn in de bronnen en men moet dezelfde betekenis aan de data geven. 

Met ALLEGRO MEDICAL leveren we een bijdrage aan de transitie waarbij data een grotere rol gaan spelen bij de ondersteuning van zorgprofessionals. Er is nog veel werk te doen; zowel aan de technische kant om de data beschikbaar en bruikbaar te maken, als aan de gebruikerskant om zinnig gebruik te maken van de geleverde data. Daarnaast vraagt sturen op basis van data om een verandering in de organisatie. Met onze kennis van de zorg en de ervaring die we meenemen uit het bedrijfsleven gaan we hier graag mee aan de slag. 

Ook aan de slag met data driven healthcare? Neem dan gerust contact op, we denken graag mee.

Krijn Schuurman
Partner en projectleider
 06 47 18 08 73
 k.schuurman@allegromedical.nl