Data als ondersteuning van besluitvorming

Data driven healthcare is het ondersteunen van besluitvorming of zelfs het maken van (medische) besluiten op basis van data. Het verhogen van kwaliteit en verbeteren van de efficiëntie staat daarbij centraal. Er wordt heel veel data opgeslagen, zoals gegevens van patiënten, maar ook over logistiek of financiële afhandeling bijvoorbeeld. Deze data kan ons nieuwe inzichten geven waarmee we bestaande processen kunnen optimaliseren, zoals een patient journey.

Data Driven Healthcare en de zorgtransitie

Door slimmer en beter gebruik te maken van data gaat de zorg fundamenteel veranderen. De eerste ziekenhuizen zijn een aantal jaar geleden gestart met data-analyse-projecten, maar data driven healthcare staat nog in de kinderschoenen in Nederland. Ik denk dat het aantal data-analyse-projecten exponentieel zal stijgen wanneer de resultaten waarde gaan opleveren.

“Veel van de data is er al, we moeten er alleen slimmer gebruik van maken.”

Wanneer op basis van data beter beoordeeld kan worden welke personen echt naar het ziekenhuis moeten komen en welke personen thuis, of zelfs niet behandeld hoeven te worden, bijvoorbeeld. Dit soort casussen zal de zorgtransitie in een stroomversnelling doen komen. Het mooie is: veel van deze data is er al, we moeten er alleen slimmer gebruik van maken.

Optimalisatie in de patient journey

Organisaties die met data driven healthcare aan de slag willen zijn geneigd groot te denken. Ik zou juist adviseren klein te beginnen. Oplossingen voor kleine vraagstukken kunnen op korte termijn veel waarde opleveren. Vanuit zo’n klein vraagstuk is het ook interessant de patient journey onder de loep nemen. Vaststellen welke stappen een patiënt neemt in een proces, welke gegevens daarbij vastgelegd worden en op basis daarvan onderzoeken welke gegevens voorspellende waarde hebben. Zo kan een patiënt die een online vragenlijst niet invult leiden tot een spreekuur dat uitloopt, of zelfs een OK die niet door kan gaan.

Deze inzichten kun je gebruiken om te sturen en daarmee het probleem te voorkomen; bijvoorbeeld door een dag voor de afspraak een herinnering te sturen of een patiënt te bellen over een niet ingevulde vragenlijst.

Als consultant van ALLEGRO MEDICAL

Er zijn veel grote veranderingen gaande in de zorg, met data driven healthcare als onderdeel daarvan. Als consultant van ALLEGRO MEDICAL kan ik de organisatie begeleiden veranderingen te omarmen. Door mensen met elkaar te verbinden, problemen aan te pakken en concrete resultaten te realiseren kan ik de meerwaarde van de verandering laten zien. Daar krijg ik energie van.

Toer Schaffer
Consultant en projectleider
Telefoon: 06-13756174
E-mail: t.schaffer@allegromedical.nl

Maak anderen hierop attent:
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter