Beeldbellen in de Nederlandse zorgmarkt

Beeldbellen in de zorg

De kwaliteit van zorg voor de patiënt verbeteren en tegelijkertijd zorgen dat zorgkosten omlaag gaan. Beeldbellen, in de volksmond beter bekend als skypen of facetimen, is een innovatie die beide in zich heeft. Waarom zien we het dan nog zo weinig in ziekenhuizen? In dit artikel lees je de stand van zaken en mogelijke toepassingen van beeldbellen in de Nederlandse zorgmarkt.

Een voorzichtige verkenning van de mogelijkheden

Volgens onderzoek van Nictiz (juli 2018) biedt het UMC Utrecht als enige ziekenhuis in Nederland beeldbellen aan. De definitie die in dat onderzoek gehanteerd wordt is dan ook erg streng; beeldbellen gaat in dit onderzoek om de mogelijkheid voor een patiënt om vanuit het patiëntenportaal via laptop, tablet of smartphone een gesprek te hebben met de zorgverlener, waarbij patiënt en zorgverlener elkaar kunnen zien. Verschillende ziekenhuizen in Nederland bieden de optie tot beeldbellen echter aan via kanalen die losstaan van het patiëntenportaal, bijvoorbeeld Videobutler, Facetalk of Skype for business, en tellen daarom niet mee. Hoewel de conclusie van Nictiz anders doet vermoeden, worden de mogelijkheden van beeldbellen momenteel juist volop getoetst, zowel voor patiënten als voor zorgverleners onderling.

Voor patiënten wordt vaak gekozen voor een specifieke patiëntgroep, in combinatie met andere mogelijkheden voor telemonitoring. Een wekelijkse digitale vragenlijst in combinatie met een videoconsult kunnen bijvoorbeeld ingezet worden om een goed beeld te krijgen van hoe het met de patiënt gaat. Op die manier kunnen fysieke herhaalconsulten vervangen worden. GGZ-organisaties zien hier veel voordelen van. Twee derde van de Nederlandse GGZ-organisaties heeft al een digitale toepassing waar beeldbellen onderdeel van is. Ruim een derde wil graag een stap verder gaan en behandelcombinaties van online en fysieke contacten aanbieden.

Ook voor zorgverleners onderling kan beeldbellen uitkomst bieden, bijvoorbeeld om onnodige doorverwijzing van huisarts naar medisch specialist te voorkomen. Het Martini Ziekenhuis in Groningen en de Groninger Huisartsen Coöperatie onderzoeken op dit moment of digitaal overleg tussen de medisch specialist en de huisarts ervoor zorgt dat de huisarts de patiënt beter van dienst kan zijn. Dat biedt voordelen voor de kwaliteit van zorg voor de patiënt, de werkdruk voor de specialist en voor het totale kostenplaatje van de zorg.

Toch is beeldbellen nog lang geen onderdeel van de dagelijkse praktijk, anders dan in bijvoorbeeld Amerika en Canada.

Beeldbellen als onderdeel van de dagelijkse praktijk

In Nederland worden de mogelijkheden van beeldbellen vooral ingezet voor herhaalconsulten (als ze al gebruikt worden), maar er zijn meerdere momenten in het zorgproces waar de functionaliteit kan ondersteunen. In Amerika en Canada zijn er al diverse zelfstandige zorgaanbieders die een digitaal consult met een medisch specialist via een app aanbieden. Ook ziekenhuizen in Amerika zetten beeldbellen vaker in, niet alleen voor een herhaalconsult, maar ook bij een eerste consult of om betrokkenen van een opgenomen patiënt mee te laten kijken met het zaalbezoek of een consult. Dit bespaart patiënten en betrokkenen de rompslomp (reistijd, parkeren, wachten) van een ziekenhuisbezoek. Ook voor second opinions, waarbij reistijd vaak een grotere rol speelt, valt met een videoconsult veel winst te behalen. Zelfs een second opinion van een medisch specialist in het buitenland wordt op die manier toegankelijk.

Daarnaast kan beeldbellen ingezet worden voor informatievoorziening, denk aan bijeenkomsten voor toekomstige ouders of voorlichting over chronische aandoeningen. Door dit soort bijeenkomsten aan te bieden via beeldbellen, kunnen ook minder mobiele patiënten of betrokkenen deelnemen.

Value based healthcare in optimale vorm

Al met al zijn er diverse initiatieven en evenzoveel mogelijkheden van beeldbellen in de zorg. Ook het vergoedingenstelsel is klaar voor de verandering: met ingang van 1 januari 2018 worden herhaalconsulten op de polikliniek via mail, telefoon of screen-to-screen op dezelfde wijze vergoed als een fysiek bezoek aan een specialist. Uit de ervaring tot nu toe blijkt dat patiënten die gebruik maken e-consults hier erg tevreden over zijn. De vraag is dan waarom Nederlandse ziekenhuizen beeldbellen nog zo weinig proactief aanbieden.

Dat heeft onder meer te maken met de randvoorwaarden. Zo is een volledig beveiligde verbinding essentieel om gebruik te kunnen maken van beeldbellen. Er gaat tenslotte gevoelige medische data over de lijn. Daarnaast moeten gebruikers aan beide kanten er honderd procent van op aan kunnen dat de techniek werkt, anders gaan er bij een technisch mankement kostbare minuten van het consult verloren of kan het spreekuur zelfs helemaal niet doorgaan. Ook zijn er organisatorische bezwaren: de integratie met het EPD is moeilijk, het systeem gebruiksvriendelijk maken is lastig en het afsprakenproces moet anders ingericht worden. Voor de zorgverleners die ermee werken is het een nadeel dat bij beeldbellen de verslaglegging pas na het consult gedaan kan worden wanneer de toepassing niet via het EPD gaat.

Beeldbellen vraagt dus om voorbereiding van de organisatie. Daarmee kunnen we de kwaliteit van zorg voor de patiënt verbeteren, de werkdruk van zorgverleners in toom houden en tegelijkertijd zorgen dat zorgkosten omlaag gaan. Oftewel: value based healthcare in optimale vorm.

Implementatie van beeldbellen in zorginstellingen en ziekenhuizen

ALLEGRO MEDICAL begeleidt ziekenhuizen bij de implementatie van beeldbellen via het EPD. We zijn ervaren met de benodigde techniek en bekend met de knelpunten. Dit in combinatie met onze kennis van zorgprocessen en ‘voor-elkaar-krijg-kunde’, maakt dat wij ziekenhuizen goed kunnen begeleiden bij dit soort implementaties.

Vind je het leuk om eens te praten over de mogelijkheden van beeldbellen voor jouw zorgorganisatie? Of om samen verder te denken over de mogelijkheden van beeldbellen of andere innovaties? Neem dan contact met mij op via onderstaande contactgegevens.

Nadine Klitsie
Consultant en projectleider
E: n.klitsie@allegromedical.nl
T: 06-11722235

Maak anderen hierop attent:
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

2 gedachten over “Beeldbellen in de Nederlandse zorgmarkt

Reacties zijn gesloten.